COI narodowym instytutem badawczym? Zmieni się nazwa i dojdą obowiązki

19 Września 2019, 10:26 centrum onkologii coi marii curie

Przemianowanie Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie na Narodowy Instytut Onkologii, nadanie mu rangi Państwowego Instytutu Badawczego oraz powierzenie koordynacji zadań określonych w Narodowej Strategii Onkologicznej - przewiduje projekt Rady Ministrów, który trafił do wykazu prac legislacyjnych.

Według treści projektowanego rozporządzenia, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie zmieni nazwę na  „Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie”.

-W związku z powierzeniem Centrum Onkologii realizacji szczególnych zadań, zasadne jest odzwierciedlenie tego w jego nazwie - czytamy w uzasadnieniu. Dodatkowo, po przyznaniu Centrum Onkologii statusu państwowego instytutu badawczego, do nazwy dodane zostanie określenie „Państwowy Instytut Badawczy”.

 Jakie zadania zostaną powierzone Instytutowi?

Centrum Onkologii jest instytutem badawczym, który oprócz działalności naukowej, polegającej m.in. na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze chorób nowotworowych (przede wszystkim badań nad przyczynami i mechanizmami rozwoju chorób nowotworowych oraz nad nowymi metodami diagnostyki i leczenia), uczestniczy w systemie ochrony zdrowia przede wszystkim poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w tym obszarze. Dlatego też to warszawski Instytut ma realizować zadania określone w Narodowej Strategii Onkologicznej, takie jak:

1) koordynacja realizacji i monitorowanie wdrożenia Narodowej Strategii Onkologicznej, jeżeli dotyczy;

2) opracowywanie standardów i wytycznych postępowania diagnostyczno-leczniczego oraz organizacyjno-jakościowego w onkologii (definiowanie ścieżek pacjenta);
3) profilaktyka pierwotna nowotworów;
4) profilaktyka wtórna i prowadzenie Centralnego Ośrodka Koordynującego populacyjne programy badań przesiewowych w onkologii;
5) prowadzenie Krajowego Rejestru Nowotworów;
6) współpraca z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz odpowiednimi towarzystwami naukowymi
w dziedzinach onkologicznych i konsultantami krajowymi w ochronie zdrowia w zakresie programów kształcenia podyplomowego i specjalizacji oraz nadzorowania nad wynikami szkolenia;
7) współpraca analityczna w zakresie wyceny świadczeń onkologicznych z Agencją Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji, Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia;
8)  rozwijanie współpracy naukowej i międzynarodowej.

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz