Jest zarządzenie NFZ ws. podziału dodatkowych 855 mln zł z funduszu zapasowego

19 Września 2019, 13:03 pieniądze kasa

NFZ opublikował zarządzenie dotyczące zmiany planu finansowego NFZ i przekazania dodatkowych 855 mln zł na świadczenia z funduszu zapasowego. Na co dokładnie zostaną przeznaczone te środki?

Jak czytamy w uzasadnieniu do zarządzenia, Prezes NFZ dokonuje zmiany planu finansowego NFZ na 2019 r. poprzez zwiększenie planowanych na 2019 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ o łączną kwotę 855 250 tys. zł ze środków pochodzących
z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na:

 1. zabezpieczenie finansowania projektowanej zmiany wyceny świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach ryczałtu system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej – w kwocie 370 000 tys. zł,
 2. kontynuację w 2019 r. procesów zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz zwiększenia wyceny świadczeń ambulatoryjnych, w tym uzupełnienie środków na sfinansowanie świadczeń udzielonych ponad limit wynikający z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2019 r. – w kwocie 261 250 tys. zł,
 3. kontynuację w II półroczu 2019 r. procesu zmniejszania liczby oczekujących i czasu oczekiwania na operacje endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego – w kwocie 60 000 tys. zł,
 4. zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej rehabilitacji leczniczej dedykowany osobom po przebytych ciężkich urazach oraz
  po operacjach endoprotezoplastyki stawu kolanowego lub biodrowego
  w kwocie 20 000 tys. zł,
 5. uzupełnienie środków na finansowanie w 2019 r. stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (ZOL, ZPO), w związku z procedowaną aktualizacją taryf świadczeń gwarantowanych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej udzielanych w warunkach stacjonarnych w zakładzie opiekuńczym dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia - w kwocie 20 000 tys. zł,
 6. uzupełnienie środków na realizację w 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. poz. 852, z późn. zm) – w kwocie 80 000 tys. zł,
 7. uzupełnienie środków na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne w podstawowej opiece zdrowotnej w związku z zarządzeniem nr 92/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - w kwocie 44 000 tys. zł.

W wyniku proponowanej zmiany planu finansowego NFZ na 2019 r. dokonane zostanie zwiększenie:

-        pozycji B2.1 – podstawowa opieka zdrowotna o kwotę 44 000 tys. zł, tj. o 0,36 proc.,

-        pozycji B2.2 – ambulatoryjna opieka specjalistyczna o kwotę 261 250 tys. zł, tj. o 5,11 proc.,

-        pozycji B2.3 – leczenie szpitalne o kwotę 430 000 tys. zł, tj. o 0,93 proc.,

-        pozycji B2.5 – rehabilitacja lecznicza o kwotę 20 000 tys. zł, tj. o 0,69 proc.,

-        pozycji B2.6 - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej o kwotę 20 000 tys. zł tj. o 1,07 proc.,

-        pozycji B2.21 – koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 48e ustawy o kwotę 80 000 tys. zł,
tj. o 16,06  proc.

w planach finansowych oddziałów wojewódzkich NFZ.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

AT Czwartek, 19 Września 2019, 18:08
Po co znowu dofinansowywane POZ?
Już i tak kosmiczne stawki oferują lekarzom bez specjalizacji że im się nie chce w szpitalu pracować...