Powołano zespół ds. Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich

20 Września 2019, 11:07 Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia powołuje zespół ds. Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich, którego zadaniem jest opracowanie oceny wniosków o przyznanie nagród ministra.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;

2) prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sworczak – przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;

3) prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz – przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;

4) prof. nadzw. dr hab. n. farm. Krystyna Skalicka-Woźniak – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Lublinie;

5) prof. dr hab. n. farm. Jolanta Zawilska – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

6) prof. dr hab. n. farm. Ewa Florek – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

7) prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Jurczak – przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;

8) prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski – przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

9) prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

10) prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik – przedstawiciel Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

W posiedzeniach Zespołu bierze udział przedstawiciel Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia, bez prawa udziału w głosowaniach Zespołu.

Do zadań Zespołu należą:

1) ocena wniosków o przyznanie nagród Ministra, dla nauczycieli akademickich za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności: naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku;

2) przedstawienie opinii o wnioskach rozpatrywanych z inicjatywy własnej Ministra;

3) przedstawienie Ministrowi propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz