Pielęgniarki i położne: specjalny Zespół w MZ ds. zmian w kształceniu podyplomowym

20 Września 2019, 11:06 pielęgniarka

Minister zdrowia powołał Zespół do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Ma on opracować do końca roku główne kierunki zmian systemowych dotyczące kształcenia podyplomowego oraz przygotować i przedłożyć propozycje nowelizacji konkretnych aktów prawnych.

Podstawą prac Zespołu, jak wskazuje MZ w zarządzeniu o powołaniu zespołu, jest dokument pn. „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, opracowany w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”.

Zespół ma opracować główne kierunki zmian systemowych w zakresie kształcenia podyplomowego oraz przygotować i przedłożyć propozycje nowelizacji konkretnych aktów prawnych. Nad konkretnymi rozwiązaniami w poszczególnych obszarach mają pracować podzespoły merytoryczne składające się z konsultantów krajowych i wojewódzkich oraz przedstawicieli towarzystw naukowych i stowarzyszeń zawodowych oraz instytucji działających w obszarze ochrony zdrowia.

Po przygotowaniu propozycji zmian, dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, dokona analizy i weryfikacji wypracowanego dokumentu w celu jego przedstawienia ministrowi zdrowia.

Zarządzenie przewiduje, że zespół zakończy swoją działalność po realizacji zadania, czyli wypracowaniu propozycji zmian, nie później jednak niż do 31 grudnia 2019 r.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Maria Kózka – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa;

2) Zastępca Przewodniczącego – Grażyna Iwanowicz-Palus – członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia;

3) Beata Guzak – Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych;

4) Beata Szlendak – Zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych;

5) Leokadia Jędrzejewska – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego;

6) Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

7) Mariola Łodzińska – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;

8) Halina Kalandyk – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych;

9) Katarzyna Tymińska – przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych;

10) Grażyna Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego;

11) Beata Pięta – Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych;

12) Agnieszka Gniadek – członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia;

13) Elżbieta Dudek – przedstawiciel Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych;

14) Elżbieta Rusin-Pawełek – przedstawiciel Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Obsługę administracyjną, organizacyjną i techniczną Zespołu zapewnia Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

OLO Piątek, 20 Września 2019, 14:26
Kolejna tragedia nadciąga!
OLO Piątek, 20 Września 2019, 14:26
Kolejna tragedia nadciąga!