Europa: pogłębiły się nierówności społeczne

23 Września 2019, 10:25 szpital pacjenci pacjent kolejka wizyta lekarz

Nierówności społeczne w kwestii zdrowia pozostały takie same lub nawet pogłębiły się w wielu krajach Europy w ostatnich latach. To wyniki pierwszego Raportu o równości w stanie zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

- Po raz pierwszy raport o stanie zdrowia dostarcza rządom danych i narzędzi, które są im potrzebne do rozwiązania problemu nierówności zdrowotnych w stosunkowo krótkim czasie - powiedziała Zsuzsanna Jakab, regionalny dyrektor WHO.

- Podczas gdy średnia długość życia w Europie wzrosła do 82 lat dla kobiet i 76,2 lat dla mężczyzn do 2016 r., nadal istnieją znaczne nierówności zdrowotne między grupami społecznymi: średnia długość życia kobiety jest siedem lat krótsza, a długość życia mężczyzny 15 lat, jeśli należą do grup obciążonych społecznie. Prawie dwa razy więcej kobiet i mężczyzn w najmniej zamożnych 20 procentach populacji zgłasza choroby ograniczające ich codzienne życie, w porównaniu do najbardziej zamożnych 20 procent.

W około 75 proc. badanych krajów różnice w długości życia między regionami najmniej zamożnymi i najbardziej zamożnymi nie zmieniły się przez ponad dekadę, a w niektórych przypadkach - pogłębiły się. Na przykład na obszarach najbiedniejszych, śmiertelność dzieci w pierwszym roku życia jest o cztery procent większa niż na obszarach zamożnych.

Czynniki ryzyka nierówności zdrowotnych

Raport identyfikuje pięć kluczowych czynników ryzyka, które uniemożliwiają wielu osobom osiągnięcie dobrego zdrowia oraz bezpiecznego i godnego życia.

Według WHO, około 35 procent nierówności zdrowotnych wynika z „niedostatecznych do przeżycia dochodów”. Dotyczy to także osób pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy, ale nie będących w stanie pokryć miesięcznych wydatków.

Według raportu, warunki życia stanowią 29 procent nierówności zdrowotnych. Czynnik ten obejmuje między innymi wilgotne i niehigieniczne warunki życia i niedobory żywności. 19 procent nierówności to „czynnik społeczny”. Należą tu m.in. przemoc wobec kobiet, brak możliwości edukacji i brak możliwości podnoszenia kompetencji. Brak dostępu do systemu opieki zdrowotnej stanowi 10 procent nierówności zdrowotnych, a niemożność znalezienia pracy stanowi 7 procent.

Jak wskazuje WHO, zaangażowanie w walkę z nierównościami zdrowotnymi ma również pozytywny wpływ ekonomiczny: zmniejszenie nierówności o 50 procent przyniosłoby korzyści finansowe krajom od 0,3 do 4,3 procent PKB.

Źródło: aerzteblatt.de

Magdalena Mroczek

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz