NRL o projekcie rozporządzenia dot. pilotażu KONS

23 Września 2019, 13:22 dane dokumenty lekarz analiza kardiolog serce

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wydało stanowisko ws. programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podtrzymało uwagi zgłoszone w stanowisku PNRL z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca.

Ponadto, Prezydium NRL odnosząc się do tytułu opiniowanego projektu i użytego tam sformułowania „świadczeniobiorców” wskazuje, że zasadne byłoby zastąpienie go wyrazem „chorych” i konsekwentne używanie tego wyrazu w treści projektowanego rozporządzenia.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz