Ministerstwo Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko Prezesa NFZ

24 Września 2019, 9:47 NFZ

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nabór na prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Kandydatury można zgłaszać do 3 października.

Przypomnijmy, że od lipca 2019 r. p.o. Prezesa NFZ jest Adam Niedzielski, odkąd Andrzej Jacyna złożył dymisję z pełnienia tej funkcji.

Kandydat powinien:

1)    posiadać wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania;

2)    być obywatelem polskim;

3)    korzystać z pełni praw publicznych;

4)    nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)    posiadać kompetencje kierownicze;

6)    posiadać co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy
na stanowisku kierowniczym;

7)    posiadać wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Funduszu.

Źródło: 

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz