WHO: finansowanie POZ powinno sięgać minimum 1 proc. PKB

25 Września 2019, 9:08 kalkulator inwestycje stetoskop lekarz medycyna dokumenty dokumentacja analiza

Najnowszy raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie pozostawia wątpliwości - zniwelowanie rażących luk w dostępie do systemu ochrony zdrowia, a także osiągnięcie uzgodnionych w 2015 roku celów zdrowotnych będzie możliwe jedynie pod warunkiem przeznaczania na podstawową opiekę zdrowotną finansowania na poziomie 1 proc. PKB. Ekperci ostrzegają również, że utrzymanie obecnego "status quo" w systemach ochrony zdrowia sprawi, że w 2030 roku aż 5 mld ludzi nie będzie miało dostępu do opieki zdrowotnej.

Czy system ochrony zdrowia jest w stanie podołać opiece nad wszystkimi pacjentami na naszym globie? Najnowsze dane WHO nie napawają optymizmem - szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę cele, jakie eksperci WHO nakreślili w 2015 roku. Opublikowany w ostatnich dniach raport poświęcony monitoringowi powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego ("Universal Health Coverage Monitoring Report") wyraźnie wskazuje, że utrzymanie obecnie obserwowanych trendów w ochronie zdrowia sprawi, że już za nieco ponad 10 lat - w 2030 roku - aż 5 mld pacjentów będzie wykluczonych z systemu ochrony zdrowia. Dla zdecydowanej większości głównym powodem będzie zła sytuacja ekonomiczna lub wręcz bieda - co oznaczać będzie dla nich całkowite odcięcie od systemu ochrony zdrowia.

W ocenie dr Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, dyrektora generalnego WHO, chcąc poważnie podejść do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i poprawy jakości życia ludzi, konieczne jest zwrócenie większej uwagi na finansowanie podstawowej opieki zdrowotnej.

- Oznacza to zapewnienie podstawowych usług zdrowotnych, takich jak szczepienia, opieka przedporodowa, porady dotyczące zdrowego stylu życia, możliwie jak najbliżej domu. A także upewnienie się, że pacjenci nie muszą płacić za taką opiekę z własnej kieszeni- ocenił dyrektor generalny WHO. Wskazał również, że zainwestowanie dodatkowych 200 mld dolarów rocznie w podstawową opiekę zdrowotną w krajach o niskim i średnim dochodzie może uratować do 2030 roku aż 60 mln ludzi i wydłużyć ich medianę życia o 3,7 lat.

- Poprawa funkcjonowania i rozszerzenie podstawowej opieki zdrowotnej we wszystkich regionach świata jest kluczowe- oceniła Natalia Kanem, dyrektor wykonawczy UNFPA. Jej zdaniem inwestycja w POZ to najlepszy sposób na zapewnienie ludziom dostępu do świadczeń, które pokryją większość ich potrzeb zdrowotnych od urodzenia po zgon.

Czy Polska osiąga ustalony limit? Według aktualizowanego planu finansowego NFZ w 2019 roku na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej zaplanowano 12,350 mld złotychco stanowi 13,6 proc. budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. 

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz