Nowe władze w PTK

25 Września 2019, 20:33

Prof. Przemysław Mitkowski wybrany został na prezesa elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W dniu poprzedzającym rozpoczęcie XXIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego władze objął również nowy zarząd z prof. Adamem Witkowskim na czele.

W trakcie dzisiejszych wyborów na prezesa-elekta na kadencję 2019-2021 o fotel szefa PTK walczyli prof. Piotr Jankowski z Instytutu Kardiologii CM UJ oraz prof. Przemysław Mitkowski z  I Kliniki Kardiologii, Katedry Kardiologii, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Ostatecznie przewagą 17 głosów delegaci zdecydowali, że prezesem elektem zostanie kandydat z Poznania.

W swoim programie wyborczym, prof. Przemysła Mitkowski podkreślał, że głównymi kierunkami działania PTK pod jego rządami ma być kompleksowa współpraca w zakresie edukacji, nauki i leczenia chorych.

- Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ma do spełnienia rolę integrującą środowisko lekarzy zajmujących się w codziennej praktyce pacjentami z chorobami układu sercowo-naczyniowego, niezależnie od tego, czy zajmują się prewencję, diagnostyką (w tym szeroko pojętą obrazową i biochemiczną), terapią (zarówno farmakologiczną jak i niefarmakologiczną), rehabilitacją i monitorowaniem skutków leczenia i bez względu na to, czy pracują w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, czy w dużym szpitalu uniwersyteckim- podkreślał w swoim programie nowo-wybrany prezes-elekt. Jego zdaniem edukacja powinna bazować na trzech kluczowych filarach - dostarczaniu wiedzy praktycznej stosowanej w codziennej praktyce klinicznej, wiedzy niezbędnej w trakcie procesu specjalizacji oraz takiej, która dotyczy umiejętności w wąskich poddziedzinach kardiologii. Podkreślił również, że konieczne jest stworzenie systemu grantów zawodowych dla lekarzy, którzy będą chcieli uczyć się nowych technologii diagnostycznych i terapeutycznych.

W ocenie prof. Przemysława Mitkowskiego PTK, jako stowarzyszenie naukowe, będzie intensywnie wspierać młodych naukowców w prezentowaniu badań na prestiżowych kongresach, a także promować współpracę wieloośrodkową w projektowaniu i finansowaniu działalności naukowej w ramach grantów PTK. Ważnym aspektem współpracy międzynarodowej jest stworzenie systemu grantów naukowych dla młodych naukowców w celu pozyskania nowych technologii badawczych, które można byłoby wdrażać i realizować w Polsce.

 – Spośród 10 najbardziej wpływowych polskich naukowców aż sześciu to kardiolodzy. Jako towarzystwo naukowe musimy wspierać młodych, zdolnych naukowców. Przeważającą część członków Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego stanowią lekarze praktycy, więc rola edukacji jest w tym kontekście niezwykle istotna. Aby walka ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego była efektywna, musimy współpracować z lekarzami innych specjalizacji – przede wszystkim z lekarzami rodzinnymi, który jako pierwsi mają kontakt z pacjentami z podejrzeniem chorób sercowo-naczyniowych. Ich rola jest nie do przecenienia –podkreślił prof. Przemysław Mitkowski.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz