Ratownicy: zmniejszenie biurokracji w zarządzeniu NFZ o podwyżkach

26 Września 2019, 15:43 Ratownicy

Zmieniają się zapisy o konieczności przekazywania przez placówki dokumentów potwierdzających realizację podziału dodatkowych środków na ratowników. 

W zarządzeniu w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych zmodyfikowano postanowienia dotyczące konieczności przekazywania przez świadczeniodawców dokumentów potwierdzających realizację podziału dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez:

a)  ratowników medycznych w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,

b) ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych, w ramach umów
w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,

c) ratowników medycznych oraz pielęgniarki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego
u podwykonawcy, w przypadku realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przy udziale podwykonawcy.

Uchylone zostały załączniki 2a - 2c do zarządzenia, określające wzory dokumentów potwierdzających realizację podziału środków.

Zarządzenie nie trafiło do konsultacji jako projekt, ponieważ odnosi się do zmian rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz