Umowy opt-out nakręcają spiralę pracy rezydentów

27 Września 2019, 10:09 Lekarze

Odpoczynek realizowany po nieprogramowym dyżurze realizowanym na podstawie umowy opt-out to zakłócenie przebiegu specjalizacji, które skutkuje jej przedłużeniem - takie stanowisko w sprawie dodatkowej pracy lekarzy rezydentów przedstawiła w lipcu tego roku Małgorzata Zadrożna, pełniąca obowiązki dyrektora Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w resorcie zdrowia. Pismo w tej sprawie ujawniła w ostatnich dniach Komisja ds. Młodych Lekarzy NRL. Ujawniając pismo resortu zdrowia podkreśliła, że jest to związane z ostatnimi wydarzeniami, jakie miały miejsce, to jest odwołaniem spotkania z kierownictwem MZ i brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony MZ dotyczącej wydłużania dyżurów w sytuacji dyżurowania rezydenta w ramach umowy opt-out.

 

- Zgodnie z interpretacją przepisów przez Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki, każdy dzień wolnego po dyżurze, pełnionym w ramach opt-out, wydłuża okres specjalizacji. Wobec faktu, że opisana sytuacja nie może być podstawą do wydłużenia okresu specjalizacji w ramach rezydentury, trzeba będzie te dni zrealizować w ramach trybu pozarezydenckiego, głównie w formie „wolontariatu”- wskazał Michał Bulsa, przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy NRL.

Ujawniając pismo resortu zdrowia podkreślił, że jest to związane z ostatnimi wydarzeniami, jakie miały miejsce to jest - odwołaniem spotkania z kierownictwem MZ i brakiem jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony MZ dotyczącej wydłużania dyżurów w sytuacji dyżurowania rezydenta w ramach umowy opt-out.

W piśmie resortu zdrowia wskazano, że nadprogramowe dyżury, które nie są pełnione w ramach specjalizacji, powinny był pełnione "bez szkody dla szkolenia specjalizacyjnego tzn. dyżury te powinny odbywać się w takim czasie by nie powodowały konieczności udzielania odpoczynku (...), czyli powinny być realizowane w piątek, sobotę, lub w niewielkim zakresie godzinowym w niedzielę. W innym przypadku - zdaniem ministerstwa - ich pełnienie będzie wydłużało czas realizacji specjalizacji.

- Komisja ds. Młodych Lekarzy NRL i Porozumienie Rezydentów OZZL jednoznacznie wskazywało na nierówność traktowania i szkalowania osób, które z własnej woli podjęły się pracy ponad normy wskazane w kodeksie pracy. Decyzję o wypowiedzeniu klauzuli „opt-out” pozostawiam każdemu z Was. Informuje Was natomiast o istniejącym zagrożeniu, które nigdy wcześniej nie miało miejsca. Ja już podjąłem jedyną słuszną decyzję - podkreślił Michał Bulsa.

 

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz