Fizjoterapeuci: Prezes KRF pyta ministra zdrowia o konkrety w kwestii podwyżek

27 Września 2019, 10:50 fizjoterapeuta rehabilitacja masażysta

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk wystosował do ministra zdrowia list z 12 pytaniami o konkrety w kwestii podwyżek dla tej grupy zawodowej. Jak podkreśla, dotychczasowe wypowiedzi ministra, że do szpitali trafiły dodatkowe środki na wzrost ryczałtu, nie oznaczają podwyżek dla fizjoterapeutów, ponieważ do ryczałtu nie wchodzą świadczenia rehabilitacyjne. 

W liście do ministra zdrowia prezes KRF podkreślił, że polscy fizjoterapeuci nie wyrażają zgody na skrajne niedofinansowanie świadczeń rehabilitacyjnych, które bezpośrednio pogarsza jakość opieki nad pacjentami i bezpieczeństwo chorych, wpływa na przeciążenie pracą kadr, generuje coraz gorszy dostęp do specjalistów i leczenia.

- Bardzo się zdziwiły nas publiczne wypowiedzi Pana Ministra i Pani rzecznik Ministerstwa Zdrowia: „w tym roku do szpitali przekazano już blisko 1 mld zł…”. Jak rozumiemy, wskazana kwota dotyczy świadczeń w ramach ryczałtu w PSZ.

Stawiamy retoryczne pytanie: czy ktoś sprawdził, jaki procent wszystkich fizjoterapeutów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w ramach wszystkich rodzajów świadczeń stanowią fizjoterapeuci pracujący w ramach świadczeń w ryczałcie?

My sprawdziliśmy. Stanowią 8 procent, co wynika z faktu, że do ryczałtu nie wchodzą świadczenia rehabilitacyjne. A zatem z kwoty, o której mowa powyżej, może skorzystać zaledwie 8 procent fizjoterapeutów,  tj. 2 869 osób z 36 870 fizjoterapeutów wskazanych do realizacji świadczeń gwarantowanych we wszystkich zakresach. Nie bez znaczenia jest użyte słowo może, bo zatrudnienie w ramach świadczeń w ryczałcie nie daje gwarancji podwyżki - wskazał M. Krawczyk.

Zwrócił się z prośbą o odpowiedzi na konkretne pytania. Jak zaznaczył odpowiedzi mogą być kluczowe, by uzyskać pełen obraz możliwych zmian wynagrodzeń w związku z kolejnym przekazywaniem dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej.

KIF pyta więc o to:  

1.     Ile umów w skali całej Polski, w poszczególnych rodzajach świadczeń, aktualnie jest podpisanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej?

2.     Z iloma podmiotami podpisane zostały te umowy?

3.     W przypadku ilu umów wypłacone zostały podwyżki dla fizjoterapeutów?

4.     W ilu umowach w poszczególnych rodzajach świadczeń wskazani są do realizacji świadczeń fizjoterapeuci?

5.     Z iloma podmiotami przeprowadzone zostały rozmowy z dyrektorami OW NFZ?

6.     Czy rozmowy prowadzone były tylko z reprezentantami podmiotów będących w sieci szpitali?

7.     Jaki procent zgłoszonych do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej fizjoterapeutów wykazanych jest w sieci szpitali?

8.     W przypadku ilu fizjoterapeutów wypłacone zostały podwyżki?

9.     Jakiej wysokości wypłacone zostały podwyżki?

10.   Czy wypłaty podwyżek wynikały z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zawodów medycznych? Jeżeli wykraczały ponad minimalne wynagrodzenie określone w ustawie, to o jaką kwotę wykraczały ponad ustawę?

11.   Czy wzrost wyceny punktowej świadczenia wizyta fizjoterapeutyczna z 13 punktów na 15 lub indywidualnej pracy z pacjentem z 25 punktów na 28, tj. świadczeń najbardziej rekomendowanych przez samorząd w przypadku świadczeń ambulatoryjnych, przy średniej cenie za 1 punkt 0,9 grosza umożliwi wzrost wynagrodzeń?  

12.   Z czego wynika różnica wyceny wizyty fizjoterapeutycznej wycenionej na 15 punktów od porady psychologa w AOS wycenionej na 37 punktów?

- Wierzę, że odpowiedź na te pytania pozwoli na refleksję i zweryfikowanie faktów, a w rezultacie pozwoli przekazać 65 tysiącom polskich fizjoterapeutów, że nie są zawodem drugiej kategorii, kolejny raz pomijanym w systemie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - podkreślił M. Krawczyk na zakończenie listu.

Źródło: KIF

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz