O cyfrowej transformacji i globalizacji w obszarze zdrowia na Forum e-Zdrowia

27 Września 2019, 13:19 lekarz informatyzacja

Cyfrowa transformacja i globalizacja w obszarze zdrowia były głównymi tematami 4. edycji Forum e-Zdrowia – debaty liderów e-zdrowia, profesjonalistów medycznych i reprezentantów pacjentów oraz przedstawicieli rządu i samorządów, którzy dyskutowali w Sopocie 19 i 20 września 2019 roku. W trakcie ponad 30 sesji i paneli padło wiele deklaracji i wniosków dotyczących m.in. różnych aspektów budowania cyfrowej dojrzałości systemu zdrowia.

Potrzeby pacjentów są uniwersalne, a cyfrowe rozwiązania, które odpowiadają na te potrzeby nie znają granic, mają wymiar globalny. Cyfrowa transformacja, przynosząca korzyści wszystkim interesariuszom obszaru zdrowia, niesie za sobą również nieznane wcześniej wyzwania i ryzyka, z którymi można się efektywnie mierzyć poprzez międzynarodową współpracę. Polska może czerpać z doświadczeń innych krajów i wdrażać sprawdzone w innych miejscach rozwiązania, dopasowując je do własnych warunków i potrzeb oraz aktywnie włączyć się w kreowanie globalnego, cyfrowego świata.
- Strategia e-zdrowia powinna powstać i będziemy ją wypracowywać, ale wymaga ona ponadpolitycznego konsensusu i instytucjonalnej ciągłości – podkreślił wiceminister zdrowia, Janusz Cieszyński. Jego zdaniem nie da się wdrażać rozwiązań e-zdrowia bez pełnej współpracy wszystkich interesariuszy procesu transformacji i taka współpraca jest już dziś widoczna.

- To najmniej ważna konferencja, o tym, co wydarzy się w tym roku w ochronie zdrowia, ale najważniejsza na temat tego, co wydarzy się za trzy, cztery, czy pięć lat, dlatego warto tu być - mówił Janusz Cieszyński w wystąpieniu inaugurującym konferencję. Zadeklarował, że na informatyzację ochrony zdrowia muszą zostać przeznaczone dodatkowe środki. - Pieniędzy na ten cel powinno być więcej i będzie więcej - stwierdził.

Prezes NFZ, Adam Niedzielski, kilkakrotnie nawiązał w swoich wypowiedziach do idei pacjentocentryzmu. Według niego, to pacjent definiuje dynamicznie zmieniające się oczekiwania i jest najważniejszym elementem cyfrowej transformacji, a proces informatyzacji ma być oddolny, jedynie wspierany przez instytucje centralne.

Wagę efektywnej współpracy między regionami a władzami centralnymi podkreślała Agnieszka Kapała-Sokalska z Zarządu Województwa Pomorskiego. Jej zdaniem realizowany do 2021 r. projekt Pomorskie e-Zdrowie w przypadku wdrożenia wszystkich zaplanowanych aktywności, będzie najpełniejszym i
najbardziej efektywnym systemem spośród wszystkich platform funkcjonujących w Polsce.

Wśród kluczowych wątków poruszanych podczas sesji tematycznych znalazła się ciągłość opieki nad pacjentem w kontekście rozwiązań cyfrowych. Mówiono o nowym spojrzeniu na procesy opieki oraz wyzwaniach i zagrożeniach związanych z przechodzeniem do „nowego świata opieki”. Uczestnicy dyskusji na temat cyfrowej dojrzałości podmiotów leczniczych zastanawiali się z kolei nad możliwością ustrukturyzowanego i zinstytucjonalizowanego podejścia do budowania cyfrowej dojrzałości w Polsce.

Jednym z tematów kilkunastu sesji tematycznych była nowoczesna opieka farmaceutyczna i e-recepta. Eksperci biorący udział w dyskusji mówili o nowym wymiarze współpracy lekarz-farmaceuta-pacjent, przywróceniu właściwej roli farmaceuty w systemie i podkreślali rolę e-recepty w minimalizowaniu zagrożeń wynikających m.in. z interakcji leków.

W wielu wystąpieniach i dyskusjach na Forum przewijał się temat sztucznej inteligencji (AI). Zwracano m.in. uwagę na kwestię bezpieczeństwa danych oraz wskazywano obszary wykorzystywania sztucznej inteligencji. Ważnym wątkiem podejmowanych dyskusji były również kwestie wsparcia innowacji w zakresie cyfrowego zdrowia, który może być nowym, ważnym obszarem gospodarki.

Dyskutując o efektywności operacyjnej podmiotów leczniczych zgodzono się, że należy rozważyć zmianę modelu funkcjonowania podmiotów leczniczych, tak aby istotnie efektywność ich działania oraz że warto przetestować w Polsce rozwiązania klasy „ hospital command center”.

Nowością na Forum e-Zdrowia był Digital Health Hackathon (DHH) – konkurs dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w tym start-upów, gotowych do podejmowania wyzwań z obszaru e-zdrowia. Zadania konkursowe zostały sformułowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Medicover oraz LUX MED i dotyczyły cyfrowych rozwiązań z obszaru ochrony zdrowia – analityki danych, a także usprawnienia pracy lekarza podczas wizyty pacjenta w gabinecie. Laureaci DHH, poza nagrodami konkursowymi, uzyskali realną szansę współpracy z podmiotami formułującymi wyzwania.

Czwarta edycja Forum e-Zdrowia w Sopocie zgromadziła kilkuset liderów e-zdrowia, w tym ponad 120 prelegentów z Polski i z zagranicy. Dobre praktyki przedstawiali podczas Forum globalni liderzy e-zdrowia/digital health, m.in. z Integrating the Healthcare Enterprise (IHE), Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) oraz wiodących instytucji ochrony zdrowia z Danii, Holandii i Izraela. Partnerami konferencji było kilkadziesiąt znaczących firm z sektora IT i szeroko rozumianej branży medycznej, a swoje pomysły dla obszaru e-zdrowia zaprezentowały także start-upy.

Patronat nad Forum e-Zdrowia objęły Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Marszałek Województwa Pomorskiego, partnerem konferencji było także Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

Źródło: mat. pras.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

igor Poniedziałek, 30 Września 2019, 20:19
Nie wierzę, że w państwowej służbie zdrowia wejdzie kiedyś w życie cyfryzacja, to bardzo daleka droga. Jedynym słusznym rozwiązaniem jest prywatna służba zdrowia.