AOTMiT o powodach negatywnej opinii o warszawskim programie dla seniorów

27 Września 2019, 10:07 AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji odpiera zarzuty prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego i wyjaśnia, że negatywna ocena dotycząca programu polityki zdrowotnej Bilans 70-cio i 80-cio latka wynika z błędów merytorycznych.

W związku z medialnymi wątpliwościami dotyczącymi programu polityki zdrowotnej miasta stołecznego Warszawy pod nazwą Bilans 70-cio i 80-cio latka, Agencja informuje, iż wydała negatywną opinię z uwagi na szereg błędów merytorycznych programu - czytamy w opublikowanym przez AOTMiT komuniacie. R. Trzaskowski: "Rząd blokuje warszawski program badań dla seniorów"

Jak wyjaśnia Agencja, przesłany projekt oceniała w pierwszej kolejności Rada Przejrzystości, składająca się z grona ekspertów klinicznych i uznanych autorytetów medycyny, która jednomyślnie wydała negatywną opinię o zaproponowanym programie.

- Program został skonstruowany w błędny sposób, bez zrozumienia zasad i celu prowadzenia programów polityki zdrowotnej. Autorzy programu zrobili podstawowe błędy w postaci chociażby przedstawienia celów nie mających odzwierciedlenia w zaplanowanych interwencjach. Dodatkowo należy wskazać, iż program miał objąć jedynie 30 proc. populacji docelowej, przy jednoczesnym zaplanowaniu kwoty 8 mln złotych na dwa lata. Co oznacza, że do programu zostanie włączony tylko co trzeci mieszkaniec Warszawy w wieku senioralnym. Dodatkowo 50 proc. interwencji zaplanowanych w programie stanowią świadczenia gwarantowane, nielimitowane, dostępne w ramach POZ - argumentuje AOTMiT.

Ponadto, według Agencji, specyfika populacji docelowej, do której skierowano program, wymaga, aby działania realizowane były w sposób zorganizowany i przejrzysty, czego zabrakło w ocenianym programie.

- Dobrze skonstruowany program nie powinien skupiać się tylko na przeprowadzeniu pojedynczych badań, niepowiązanych ze sobą, ale powinien zapewnić kompleksowość działań w tym ocenę stanu zdrowia pacjenta, wskazanie dalszych ścieżek leczenia i ułatwić dostęp pacjentów do korzystania ze świadczeń gwarantowanych - wskazuje AOTMiT.

Jak podkreślono, Agencja pozytywnie odnosi się do większości programów dotyczących populacji senioralnej, zarówno profilaktycznych, jak i zwiększających dostęp do świadczeń.

Agencja przypomniała, że wydała ponad 2000 opinii dla programów polityki zdrowotnej realizowanych przez samorządy. Blisko 20 proc. z nich, to programy z zakresu polityki senioralnej. W prawie 90 proc. te programy są opiniowane pozytywnie.

- Agencja wydaje opinie negatywne tylko w przypadku gdy kluczowe elementy programu budzą poważne zastrzeżenia merytoryczne. Agencja od początku roku oceniała 4 programy polityki zdrowotnej miasta stołecznego Warszawy i 3 z nich zostały ocenione pozytywnie. Przedstawiony program był niepoprawnie skonstruowany pod względem merytorycznym i organizacyjnym, w związku z czym nie mógł uzyskać akceptacji Agencji - wyjaśnia AOTMiT.

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz