Instytut Kardiologii zmieni nazwę i status

27 Września 2019, 14:27 lekarz kardiolog serce zawał

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego zmieni nazwę oraz stanie się Państwowym Instytutem Badawczym - przewiduje projekt rozporządzenia, który trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z planowanym terminem realizacji jeszcze w III kwartale br.

Chodzi o projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego.

Jak czytamy w uzasadnieniu, choroby układu krążenia stanowią istotny problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny polskiego społeczeństwa. Obecnie stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce. Pomimo znacznego postępu w ostatnich dziesięcioleciach Polska nadal jest jednym z nielicznych w Europie krajów o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym. Choć znacznie więcej chorych przeżywa pierwszy incydent sercowo-naczyniowy, to powoduje znaczne zwiększenie grupy chorych o największym ryzyku nawrotów. Dodatkowo znacznie wzrosło występowanie i znaczenie niektórych czynników ryzyka, takich jak cukrzyca czy otyłość.

Jak wskazuje MZ, konieczne jest prowadzenie działań, które pomogą poprawić tę sytuację. Wzorem w tym zakresie powinny być państwa i organizacje, które w ostatnich latach stawiają sobie bardzo ambitne cele. Przykładem może być Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology), które na swoim dorocznym kongresie we wrześniu 2019 r. w Paryżu ogłosiło plan redukcji zgonów z powodu chorób układu krążenia o 30 proc. w ciągu 10 lat.

Według MZ, w celu osiągnięcia takiego stanu w Polsce należy zapewnić m.in. sprawną organizację działań profilaktycznych, badań przesiewowych, odpowiednie kształcenie kadr, optymalizację procesu diagnostyczno - terapeutycznego czy prowadzenie innowacyjnych badań. Dlatego też konieczne jest wykonywanie w sposób ciągły zadań szczególnie ważnych do planowania i realizacji polityki państwa, takich jak:

1)  współrealizacja i monitorowanie Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia
2)  opracowywanie standardów oraz wytycznych diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia;
3)  opracowywanie i realizacja programów w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej oraz promocji zdrowia;
4)  prowadzenie rejestrów w zakresie chorób układu krążenia;
5)  prowadzenie analiz w zakresie przydatności i wyceny świadczeń, oceny leków i produktów medycznych we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowym Funduszem Zdrowia;
6)  współpraca z odpowiednimi konsultantami krajowymi w ochronie zdrowia z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w zakresie prowadzenia kształcenia podyplomowego, specjalizacji oraz oceny ich wyników;
7)  prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych;
8)  wprowadzanie innowacyjnych technologii i produktów medycznych;
9)  przyznawanie akredytacji pracowniom oraz certyfikatów w zakresie umiejętności medycznych właściwym dla chorób układu krążenia
10) rozwój współpracy naukowej i międzynarodowej.

W opinii MZ, powyższe zadania powinny być realizowane przez wiodący ośrodek w obszarze chorób układu krążenia, który posiada odpowiednie doświadczenie i potencjał w tym obszarze. - Takim ośrodkiem jest niewątpliwie Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, zwany dalej „Instytutem”, będący jedynym instytutem badawczym w Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze chorób układu krążenia - wskazuje MZ.

Jak uzasadnia, w związku z powierzeniem Instytutowi realizacji tych szczególnych zadań, jest zasadne odzwierciedlenie tego w jego nazwie. - Aby podkreślić ogólnokrajowy charakter wykonywanych przez Instytut Kardiologii zadań oraz wskazać na rolę jaką ma odgrywać, jest zasadne dodanie w nazwie Jednostki określenia „narodowy”. Jednocześnie jest zasadne pozostawienie patronatu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. W związku z powyższym dotychczasowa nazwa Instytutu zostanie zastąpiona nazwą: „Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego” - informuje resort.

Dodatkowo, po przyznaniu Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego, do nazwy zostanie dodane określenie „Państwowy Instytut Badawczy”.

Źródło: KPRM

BPO

Polecamy także:

Ł.Szumowski na Kongresie PTK o osiągnięciach i wyzwaniach polskiej kardiologii

Nowe władze w PTK

Telemedycyna dla pacjentów z rozrusznikiem serca. Ile osób może skorzystać?

Instytut Kardiologii im. kard. Wyszyńskiego czeka reorganizacja? MZ powołuje zespół

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz