Jest zarządzenie NFZ zwiększające ryczałt dla szpitali I i II poziomu

27 Września 2019, 15:58 kasa pieniądze

Wprowadzenie współczynnika korygującego wartości 1,04, dla szpitali I stopnia oraz 1,03 - dla szpitali II stopnia poziomu sieci szpitali - przewiduje opublikowane w piątek zarządzenie Prezesa NFZ. Chodzi o zapowiadane przez ministra zdrowia dodatkowe środki dla szpitali powiatowych.

Chodzi o nowelę zarządzenia w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Przeznaczenie dodatkowych środków dla szpitali zapowiadał minister zdrowia oraz prezes NFZ. Ł.Szumowski: Średnio dodatkowo milion plus dla szpitalaA.Niedzielski: dodatkowe 343,8 mln zł trafi do szpitali powiatowych na początku października. Tymczasem szpitale powiatowe twierdzą, że potrzebują większego finansowania ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania Zapaść szpitali powiatowych. Ponad 90 proc. generuje straty na leczeniu

Jak czytamy w uzasadnieniu zarządzenia, mając na uwadze wnioski z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli pn. Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące zapewnienia finansowania działalności szpitali w sposób adekwatny do tempa wzrostu kosztów leczenia, z przyczyn od nich niezależnych, umożliwiającego bilansowanie się działalności szpitali oraz zidentyfikowane potrzeby w zakresie zwiększenia w 2019 r finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, dla świadczeń rozliczanych w ryczałcie dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do I stopnia poziomu PSZ ustalono się współczynnik korygujący wartości 1,04, dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do II stopnia poziomu PSZ ustalono się współczynnik korygujący wartości 1,03.

Natomiast dla świadczeniodawców zakwalifikowanych w ramach PSZ do poziomu:

- III stopnia,

- ogólnopolskiego,

- onkologicznego,

- pediatrycznego,

- pulmonologicznego

w przypadku sprawozdawania  produktów określonych w dodanym załącznikunr 3do zarządzenia - będzie znajdował zastosowanie współczynnik korygujący wartości 1,03. Jednocześnie dodano do zarządzenia załącznik nr 3, w którym określono produkty rozliczeniowe podlegające rozliczeniu przez te szpitale z przedmiotowym współczynnikiem.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz