OZZL sprawdza wiarygodność deklaracji prezesa PiS

30 Września 2019, 9:21 ozzl

Zarząd Krajowy OZZL poinformował, że wysłał do prezesa PiS, Premiera RP i Ministra Zdrowia pisma z wnioskiem o zawarcie Porozumienia między Rządem RP a związkami zawodowymi skupionymi w Porozumieniu Zawodów Medycznych w sprawie noweli ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - w zakresie stawek wynagrodzenia dla poszczególnych zawodów. Odpowiedź na te pisma będzie - według OZZL - miarą wiarygodności deklaracji Prezesa PiS złożonej w czasie konwencji wyborczej w dniu 28 września 2019 roku o gotowości tej partii do zawarcia „szerokiego porozumienia” w sprawie służby zdrowia.

- Zadeklarował Pan dwa dni temu publicznie w czasie konwencji wyborczej PiS w Opolu gotowość swojej partii do „szerokiego porozumienia” w sprawie służby zdrowia. I chociaż deklaracja ta była skierowana głównie do innych partii politycznych, to jednak tym bardziej – jak sądzimy – można ją odnieść do pracowników lecznictwa - zwrócił się ZK OZZL do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w liście otwartym.

- Możliwa jest bowiem realizacja programu PiS w ochronie zdrowia bez porozumienia z innymi partiami (w przypadku zwycięstwa PiS w wyborach), ale nie jest możliwa bez porozumienia z pracownikami ochrony zdrowia. To od nich zależy jak funkcjonować będzie publiczna ochrona zdrowia a nawet, czy w ogóle będzie funkcjonować. Złe warunki pracy i płacy mogą bowiem spowodować, że mało kto będzie chciał tam pracować. Kolejne rządy RP traktują publiczną ochronę zdrowia w sposób „postkolonialny” wykorzystując jej pracowników jako tanią siłę roboczą, a rząd utworzony przez PiS kontynuuje w tym zakresie politykę swoich poprzedników. Mogła to zmienić ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Okazała się ona jednak kompletną porażką - wskazuje OZZL.

Jak tłumaczy, powodem są zawarte tam stawki wynagrodzenia dla poszczególnych zawodów, które nie poprawiają ich sytuacji ale stanowią utrwalenie dotychczasowej biedy. - Nic dziwnego, że ustawa została odrzucona przez wszystkie związki zawodowe pracowników ochrony zdrowia - stwierdza ZK OZZL.

- Jeśli zatem Pana deklaracja o gotowości zawarcia szerokiego porozumienia w sprawach dotyczących publicznej ochrony zdrowia jest wiarygodna, oczekujemy od Rządu RP, utworzonego przez partię, której Pan przewodzi, zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi skupiającymi pracowników ochrony zdrowia w sprawie nowelizacji wspomnianej wyżej ustawy - w zakresie stawek wynagrodzenia zasadniczego dla  poszczególnych zawodów - zwraca się związek do prezesa PiS.

Według OZZL, zawarcie takiego porozumienia powinno nastąpić jeszcze przed wyborami do parlamentu, aby stało się ono wiążące dla rządu utworzonego przez PiS w razie wygranych przez tę partię wyborów.

- Podpisanie porozumienia będzie tym łatwiejsze, że związki zawodowe pracowników ochrony zdrowia, skupione w Porozumieniu Zawodów Medycznych przygotowały już ponad 2 lata temu własną wersję powyższej ustawy i w postaci obywatelskiego projektu skierowały ją do Sejmu. Ustawa „utknęła” w komisji sejmowej po jej pierwszym czytaniu. Należy do niej wrócić i wypracować rozsądny kompromis - postuluje OZZL.

Związek podkreślił na zakończenie listu, że odpowiedź na ich wniosek będzie miarą wiarygodności deklaracji złożonej przez J.Kaczyńskiego i wiarygodności całej partii. - Oczekujemy zatem, ze będzie ona pozytywna - czytamy.

Źródło: OZZL

BPO 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz