NFZ proponuje nowe taryfy za świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

30 Września 2019, 15:12 pieniądze

- Nowe wyższe taryfy dla świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej realizowanych w warunkach stacjonarnych - przewiduje projekt noweli zarządzenia NFZ opublikowany w poniedziałek.

Projekt wprowadza określoną przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nową taryfę dla świadczeń realizowanych w warunkach stacjonarnych. Taryfa została opublikowana w Obwieszczeniu Prezesa AOTMiT 27 września br.

Jak wyjaśnia NFZ, zmiany dotyczą wzrostu finansowania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, kompensujące rosnącą dynamikę kosztów związaną z udzielaniem świadczeń w warunkach stacjonarnych. Powyższe zarządzenie zakłada stopniowy wzrost wyceny taryfy, począwszy od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz dalszy coroczny wzrost taryfy przewidzianej na kolejne lata kalendarzowe, aż do grudnia 2022 r.

- W związku z powyższym, dokonano uaktualnienia współczynnika wagi punktowej produktu rozliczeniowego dla świadczeń obejmujących żywienie dojelitowe i pozajelitowe w warunkach stacjonarnych - informuje NFZ.

Ponadto ujednolicono nazwy zakresu świadczeń oraz kody sprawozdawane przez świadczeniodawców.

Ile to będzie kosztowało?

Z informacji uzyskanej z AOTMiT wynika, że szacunkowe dodatkowe koszty zmian od IV kwartału b.r. związane z implementacją taryf, określonych przez AOTMiT  wynoszą około 18 mln zł, „a w latach 2020–2022 dodatkowo po 97,89 mln zł względem wydatków związanych z taryfami proponowanymi na rok poprzedni. Kwota ta uwzględnia żywionych dojelitowo i pozajelitowo.

Źródło: NFZ

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz