7.10. Posiedzenie Rady Przejrzystości. Co w porządku obrad?

01 Października 2019, 15:50 AOTMiT

Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT zaplanowano na poniedziałek 7 października. Rada przygotuje stanowiska m.in. dotyczące leku na choroby nerek, a także ostrą białaczkę promielocytową.

Jak informuje AOTMiT porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku KETOSTERIL (preparat złożony) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z chorobami nerek ketoaminokwasami (ICD10: N18)”.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  • TAGRISSO (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuc (ICD-10: C34) - rozsiew do ośrodkowego układu nerwowego,
  • IMBRUVICA (ibrutynib) we wskazaniu: chłoniak z komórek płaszcza (ICD-10: C85.7).

Przygotowanie opinii w sprawie utworzenia odrębnej grupy limitowej dla leku VIMPAT (lakozamid), syrop, 10 mg/ml, butelka 200 ml, EAN 5909990935505 we wskazaniach:

  • terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych,
  • (wskazanie pozarejestracyjne) terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do leczenia w formie stałych doustnych postaci farmaceutycznych.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną arsenicum trioxidum we wskazaniu C92.4 ostra białaczka promielocytowa w przypadku: pacjentów poniżej 18 roku życia z rozpoznaniem ostrej białaczki promielocytowej charakteryzującej się translokacją t(15;17) i (lub) obecnością genu PML/RAR-alfa.

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz