Ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych - jest zarządzenie NFZ

02 Października 2019, 11:31 NFZ

Nowy zakres - ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych, wyższe stawki za ambulatoryjne wizyty małych pacjentów oraz wybrane wizyty pierwszorazowe dla dorosłych - to m.in. przewiduje nowela zarządzenia NFZ ws. warunków umów na AOS.

Chodzi o zarządzenie nr 132/2019/DSOZ, z 1 października zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Jak uzasadnia NFZ, w związku z faktem zgłaszania się na SOR wielu pacjentów z powszechnymi dolegliwościami narządu wzroku lub z urazami narządu ruchu, które po zaopatrzeniu nie mogą być monitorowane w AOS z powodu trudności w dostępie do świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w poradniach specjalistycznych: ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dorosłych i dzieci, chirurgii dziecięcej oraz okulistycznych dla dorosłych i dzieci, spełniających określone warunki aparaturowe, wprowadzony został nowy zakres skojarzony pn. ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych.

Przy rozliczaniu tych świadczeń NFZ wprowadził współczynnik 1,6, jednak tylko gdy zostaną zrealizowane w ciągu 14 dni od rozpoznania w przypadku świadczeń okulistycznych lub 60 dni - ortopedycznych.

- Przewiduje się, że wprowadzone rozwiązanie pozwoli uzyskać pacjentom łatwiejszy dostęp do świadczeń ambulatoryjnych realizowanych na rzecz chorych z urazami i po urazach oraz z powodu nagłych schorzeń okulistycznych, a także ograniczy liczbę osób zgłaszających się do SOR/ IP z powodu powszechnych urazów i dolegliwości narządu wzroku - czytamy w uzasadnieniu.

Wyższe stawki za wizyty dzieci

Dodatkowo, przy rozliczaniu świadczeń dla dzieci, podniesiono współczynniki korygujące do poziomu: 1,6 w odniesieniu do świadczeń dla dzieci do 3 r.ż., do poziomu 1,3 - dla dzieci od 4 do 18 r.ż., oraz do wysokości 1,6 - dla świadczeń pierwszorazowych realizowanych na rzecz osób powyżej 18 r. ż w wybranych specjalnościach: alergologia, endokrynologia, kardiologia i neurologia.

Ponadto zarządzenie zmienia wycenę pakietów onkologicznych zgodnie z taryfą zawartą w Obwieszczeniu Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z dnia 5 czerwca 2019 r. 

W zarządzeniu doprecyzowano także wiek dzieci, na rzecz których realizowane i rozliczane są porady w ramach zakresu: świadczenia w zakresie preluksacji do 12 miesiąca życia. 

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz