Ile wydał NFZ na refundację w sierpniu 2019 r.?

03 Października 2019, 12:37 leki

NFZ opublikował nowe dane o wykorzystaniu pieniędzy na refundację leków w sierpniu. Ile dopłacił do refundacji aptecznej, a ile z zaplanowanej kwoty wydał na chemioterapię i programy lekowe?

 

1,09 mld zł - tyle Narodowy Fundusz Zdrowia dopłacił do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w sierpniu tego roku.

Refundacja apteczna

Najwyższe wykonanie odnotowano w refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę. NFZ w sierpniu wydał na ten cel ponad 662,9 mln zł. A w okresie styczeń-sierpień 2019 r. wydano 65,29 proc. kwoty zarezerwowanej na ten cel na cały rok.

Programy lekowe

Na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w ramach programów lekowych w sierpniu wydano ponad 366,8 mln zł. Od początku roku do sierpnia wykorzystano 60,58 proc. proc. zarezerwowanej w planie finansowym kwoty na ten cel.

Chemioterapia

Na leki stosowane w chemioterapii w maju przeznaczono ponad 61 mln zł. W sumie, od początku roku na ten cel przeznaczono 440 mln zł.

Koszty całkowitego budżetu na refundację w mln zł:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w tyś. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2019 rok

Wykonanie za
(08/2019)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego

budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 544

1 095

8 598

63,48%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 955

366

2 396

60,58%

2

leki stosowane w chemioterapii

741

61

440

59,45%

3

Refundacja, w tym:

8 832

667

5 761

65,23%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 794

662

5 741

65,29%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

22

1

8

35,79%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

16

2

11

73,58%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

13

0,00

0,00

-

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz