Dwa nowe województwa wkrótce w pilotażu sieci onkologicznej

04 Października 2019, 9:51 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent kroplówka szpital

Dwa kolejne województwa - pomorskie oraz podlaskie - trafią do programu pilotażowego Krajowej Sieci Onkologicznej. Rozporządzenie w tej sprawie ministerstwo przekazało do publikacji.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej rozszerza o kolejne dwa województwa prowadzony przez ministerstwo pilotaż. Dzięki rozwiązaniu pacjenci z województw - pomorskiego oraz podlaskiego będą mogli skorzystać o kompleksowej i koordynowanej opieki onkologicznej w wybranych pięciu nowotworach złośliwych - gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi oraz płuca.

Zmiana rozporządzenia poszerzy również liczbę wojewódzkich ośrodków koordynujących i do Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach dołączą trzy ośrodki akademickie - dwa na terenie Podlasia (tj. współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny w zakresie raka płuca oraz Białostockie Centrum Onkologii w zakresie pozostałych nowotworów), a także Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.

Przypomnijmy również, że przyjęty, półtoraroczny okres realizacji pilotażu to minimum, jakie resort zdrowia założyło sobie, by właściwie przeanalizować ścieżkę pacjenta onkologicznego - od momentu rozpoznania nowotworu złośliwego do zakończenia terapii.

W projekcie skorygowano także rozwiązania, wynikające z dotychczasowej realizacji pilotażu, a które miałyby usprawniać realizację programu - chodzi m.in. o stosowanie przez wszystkie ośrodki biorące udział w pilotażu, jednolitych wzorów dokumentów, niezbędnych do prowadzenia i oceny pilotażu.

Dokument wprowadza również zmiany w dotychczasowych miernikach oceny sieci onkologicznej m.in. dotyczące mediany czasu, który upłynął od dnia zarejestrowania świadczeniobiorcy na badania diagnostyczne (obrazowe lub patomorfologiczne) do dnia uzyskania wyniku tego badania. Wprowadzono także zmianę polegającą na utworzeniu nowego miernika wyliczającego odsetek badań wymagających ponownego opisu lub ponownej weryfikacji materiału.

Nowelizacja doprecyzowuje także kwestie związane z rozliczaniem świadczeń udzielanych w ramach pilotażu. Ma się ono odbywać zgodnie z umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącymi:
1) systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń zawartymi w ramach leczenia onkologicznego ze świadczeniodawcami w zakresie leczenia szpitalnego (z wyłączeniem chemioterapii, programów lekowych, radio/brachyterapii, diagnostyki);
2) świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach leczenia onkologicznego, w zakresie leczenia szpitalnego (z wyłączeniem chemioterapii, programów lekowych, radio/brachyterapii, diagnostyki, objętych finansowaniem poza umowami zawartymi w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń).

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz