Bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek w ramach Akademii Opieki Długoterminowej

04 Października 2019, 15:50 Senior w szpitalu

W piątek zainaugurowano Akademia Opieki Długoterminowej – program bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek długoterminowych i środowiskowych udzielających świadczeń w warunkach domowych. Patronat nad Akademią objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Właściwe pielęgnowanie ma ogromny wpływ na poprawę jakości życia pacjentów z zaburzeniami poznawczymi a znajomość zasad opieki i najczęstszych problemów pielęgnacyjnych występujących u tej grupy pacjentów może znacznie ułatwić jej sprawowanie. Dlatego spośród profesjonalistów medycznych pielęgniarki odgrywają w tym obszarze pierwszoplanową rolę w jej koncepcji, planowaniu, organizowaniu i koordynowaniu.

Akademia Opieki Długoterminowej, czyli program bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na usługi z zakresu świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych oaz stworzenia w Polsce systemu umożliwiającego holistyczne podejście do opieki nad pacjentem przewlekle chorym.

- Podnoszenie kwalifikacji dla naszego zawodu ma kluczowe znaczenie. Odpowiedzią na potrzeby pielęgniarek środowiskowych i długoterminowych jest umożliwienie im rozwoju i nauki. Nowe kwalifikacje to nie tylko lepsza jakość, dostępność i kompleksowość świadczonych usług, ale przede wszystkim zapewnienie wyższej jakości życia pacjenta – podkreślała Prezes NRPiP Zofia Małas.

Akademia Opieki Długoterminowej zakłada 2-dniowe szkolenia w 7 miastach w Polsce (Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice, Lublin i Gdańsk). Uczestniczące w programie pielęgniarki długoterminowe i środowiskowe podczas wykładów i warsztatów będą mogły zdobyć wiedzę teoretyczną z zakresu żywienia, rehabilitacji, leczenia ran i odleżyn, a następnie wypróbować ją podczas warsztatów praktycznych. Docelowo w ramach Akademii Opieki Długoterminowej 1600 pielęgniarek będzie mogło podnieść swoje kompetencje. Organizatorem Akademii Opieki Długoterminowej jest Nutricia.

Źródło: NIPIP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz