Termin realizacji recept zostanie wydłużony do 365 dni. Projekt rozporządzenia

07 Października 2019, 10:09 RECEPTA

Do opiniowania został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept. Projekt zakłada wprowadzenie zmiany polegającej na wydłużeniu terminu realizacji recept.

Obecnie nie może przekroczyć 30 dni od daty wystawienia. Po zmianach osoba uprawniona do wystawienia recepty może oznaczyć na recepcie w postaci elektronicznej termin jej realizacji do 365 dni, w przypadku braku takiego oznaczenia – 30 dni od daty jej wystawienia.

 Źródło: Projekt rozporządzenia 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz