Wentylacja mechaniczna: świadczeniodawcy nadal negocjują z NFZ AKTUALIZACJA

08 Października 2019, 9:30 kasa pieniądze

W czterechwojewództwach - dolnośląskim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim - szpitale nie są w stanie wypisać z oddziału pacjentów wymagających mechanicznej wentylacji. Wszystko za sprawą braku rozliczenia nadwykonań za 2018 rok przez wojewódzkie oddziały NFZ, przez co świadczeniodawcy zrzeszeni w Ogólnopolskim Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) zawiesili przyjęcia.

 

Patowa sytuacja trwa już cztery tygodnie - tyle bowiem świadczeniodawcy zrzeszeni w Ogólnopolskim Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) czekają na propozycje rozliczeń nadwykonań z 2018 ze strony dyrektorów oddziałów NFZ w woj. dolnośląskim, małopolskim, śląskim i świętokrzyskim. Dotychczas propozycje, jakie usłyszeli to rozliczenie wykonanych już świadczeń na poziomie 30-60 proc. Zdaniem organizacji pozostałe oddziały NFZ milczą lub grożą podmiotom kontrolami. Organizacja nie kryje zdumienia i podkreśla, że zachowanie niektórych dyrektorów oddziałów jest niezrozumiałe. 

– Nie rozumiem dlaczego w tak dramatycznej sytuacji dla nas, dla pacjentów i ich bliskich, straszy nas się kontrolami zamiast szukać rozwiązania. Nie rozumiem również, dlaczego Minister Zdrowia oraz Prezes NFZ twierdzą publicznie, że problem został rozwiązany i środki na rozliczenie zaległości wypłacone, skoro w tych pięciu województwach słyszymy od przedstawicieli NFZ, że oni tych środków nie mają i proponują podpisywania ugód na poziomie 30-60 proc.- mówi dr Robert Suchanke, prezes zarządu OZŚWM.

Problem pacjentów i szpitali

Wstrzymanie przyjęć nowych pacjentów przez podmioty realizujące świadczenia z zakresu pozaszpitalnej wentylacji mechanicznej natychmiast odbiły się na funkcjonowaniu zarówno pacjentów, ale również szpitali. W ocenie dr Beaty Chmielowicz-Frontczak z Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, dotychczasowa współpraca z podmiotami świadczącymi procedurę wentylacji domowej układała się dobrze, a priorytetem zawsze było dobro pacjenta.

- Wielokrotnie (zwłaszcza pod koniec roku) pacjenci byli włączani do Programu Wentylacji Domowej mimo przekroczenia limitu i bez gwarancji uzyskania należności za nadwykonania. Rozumiem, że nie jest możliwe dalsze kredytowanie NFZ z własnych środków świadczeniodawców wentylacji domowej. Niestety obawiam się, że brak porozumienia między OZŚWM a NFZ sprawi, że prowadzony przeze mnie Pododdział Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (NWM), którego misją jest przyjmowanie pacjentów w stanie zagrożenia życia, stanie się ośrodkiem hospitalizującym pacjentów już stabilnych. Ograniczy to dostęp do stanowisk nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej dla chorych w stanie zagrożenia życia oraz zwiększy obciążenie Oddziałów Intensywnej Terapii i wygeneruje koszty związane z przedłużającymi się hospitalizacjami- oceniła szefowa Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc.

Oddziały NFZ głuche na apele?

W ocenie organizacji sytuacja w Polsce jest niezwykle zróżnicowana, o ile w części województw udało się osiągną konsensus lub trwają rozmowy nad znalezieniem rozwiązania to w części oddziałów np. w Katowicach, Kielcach, Krakowie oraz Łodzi nie ma reakcji lub przedstawiane propozycje świadczą o całkowitym - w ocenie OZŚWM - niezrozumieniu sytuacji.

- Czas skończyć z tą fikcją, gdzie już w planach rzeczowo-finansowych na dany rok NFZ przedstawia nam liczbę zakontraktowanych pacjentów kompletnie nieadekwatną do rzeczywistości a potem każdy oddział próbuje „na swój sposób” tym zarządzać- ocenił Suchanke. Dodaje również, że obecnie z wentylacji mechanicznej poza szpitalami korzysta obecnie 7 tys. pacjentów- z czego aż 2 tys. nie jest objęta świadczeniem zakontraktowanym przez NFZ.

AKTUALIZACJA

W reakcji na publikację głos w sprawie zabrał łódzki oddział Narodowego Fundusu Zdrowia, który zapewnił, że na bieżąco pokrywa koszty realizowanych świadczeń.

- Koszty świadczeń wykonanych ponad limit w zakresach: świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie, świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym / opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie oraz świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym / opiekuńczo – leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie w województwie łódzkim w roku 2018 zostały pokryte w 100 % (jak również w roku 2017 i 2016)- podkreśliła Anna Leder, rzecznik Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Dodała również, że po pierwszym półroczu 2019, ŁOW NFZ przeznaczył dodatkową kwotę 401 314,96 zł, pokrywając tym samym 79 proc. rozliczonych przez świadczeniodawców kosztów świadczeń ponadlimitowych.

- Zapłata za tzw. nadwykonania w Łódzkiem OW każdorazowo jest rozpatrywana po zakończonym i sprawozdanym kwartale- zapewniła rzecznik łódzkiego oddziału.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz