Zadłużenie szpitali? MZ: monitorujemy, ale nie upublicznimy

11 Października 2019, 10:40 dane wyniki analiza dokument

Resort zdrowia nadal gromadzi dane o zobowiązaniach SP ZOZ w ujęciu kwartalnym, ale wszyscy którzy chcieliby uzyskać informacje o zadłużeniu placówek na koniec I, II, a także III kwartału będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Jak wyjaśnia Janusz Cieszyński, w odpowiedzi na interpelację posła Pawła Pudłowskiego, ministerstwo mając na uwadze dbałość o rzetelność informacji nie udostępni zebranych danych - ponieważ te ostatnie nadal (w październiku!) poddawane są weryfikacji.

Na finiszu kampanii wyborczej resort zdrowia ani myśli publikować danych dotyczących zadłużenia szpitali. Odpowiadając (8 X) na pytania posłów jego przedstawiciele argumentują, że dbają o rzetelności informacji i chcą koniecznie zweryfikować przesyłane przez placówki dane.

- Dane za I i II kw. 2019 r. mają status danych wstępnych i mając na uwadze dbałość o rzetelność informacji, nie powinny być udostępniane do momentu ich pełnej weryfikacji - podkreśliła Janusz Cieszyński.

- Ponadto należy mieć również na uwadze tegoroczne zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia – nigdy wcześniej nie odnotowano tak dynamicznych wzrostów. W związku z powyższym po przekazaniu przez spzoz danych o zobowiązaniach za III kw. 2019 r. wraz z korektami za wcześniejsze dwa okresy sprawozdawcze, dane o zobowiązaniach SP ZOZ zostaną niezwłocznie udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia - dodał sugerując jednocześnie, że sytuacja placówek nie jest tak dramatyczna, jak wskazują dyrektorzy tychże.

Jednocześnie wiceminister podkreślił, że resort na bieżąco śledzi informacje o sytuacji ekonomicznej placówek i nie posiada informacji o szpitalach, w których sytuacja finansowanie nie pozwalałaby na dalsze ich funkcjonowanie.

Przypomnijmy, że jako pierwsi -we wrześniu tego roku - alarmowaliśmy o nadzwyczajnej sytuacji, jaka miała miejsce w związku z brakiem publikacji danych o zobowiązaniach całkowitych i wymagalnych placówek medycznych. Ostatnie dane z końca 2018 r. wskazywały, że zobowiązania placówek były najwyższe w historii i wynosiły ponad 12,8 mld zł. Zobowiązania wymagalne ponad 1,6 mld zł.

Nie zważając na dane gromadzone przez resort zdrowia - w połowie września kompleksowe dane o kondycji szpitali powiatowych przygotowali przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych oraz Związku Powiatów Polskich. Ich wyliczenia nie pozostawiają wątpliwości co do kondycji placówek powiatowych - w ciągu tylko pierwszych sześciu miesięcy tego roku, szpitale powiatowe przyniosły takie straty, jakie w zeszłym roku miały przez 12 miesięcy.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz