Partie odpowiadają organizatorom akcji "Polska to Chory Kraj"

11 Października 2019, 14:14 pismo dokument podpis

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zwróciła się do pięciu partii politycznych z pytaniami dot. postulatów zawartych w manifeście kampanii społecznej „Narodowy Kryzys Zdrowia”. Znamy już odpowiedzi komitetów wyborczych

Okręgowa Izba Lekarska w warszawie zadała dwa pytania, pięciu partiom politycznym:

  1. Czy jeżeli będą Państwo tworzyć rząd w przyszłym parlamencie to zobowiązują się Państwo wdrożyć 6 naszych postulatów?
  2. Czy jeżeli nie będą Państwo tworzyć rządu to zobowiązują się Państwo do akceptacji ponadpartyjnej realizacji 6 postulatów przez nowo utworzony rząd?

Postulaty znajdą państwo tutaj: Wspólna akcja "Polska to chory kraj". Potrzeba 9 proc. PKB na zdrowie , lub na stronie www.PolskaToChoryKraj.pl.

Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej odpowiadaale...

Lewica zadeklarowała, że w przyszłej kadencji Sejmu będzie dążyć do realizacji postulatów lekarzy. "Mamy nadzieje, że wywołana przez Państwa dyskusja zaowocuje odważnymi i systemowymi zmianami. " - odpowiada w imieniu Lewicy, dariusz Standerski, dyrektor programowy komitetu.

6,8 proc. PKB na OZ już od 2021, Program Walki z Rakiem, skrócenie kolejek i przedmiot o zdrowiu w szkole... Program Lewicy bezsprzecznie pokrywa się z postulatami lekarzy, za jednym wyjątkiem. Jeśli chodzi o połączenie resortu zdrowia i resortu polityki społecznej to Lewica "nie jest przekonana, że samo połączenia tych działów administracji rządowej rozwiąże omawiane problemy".

PSL widzi nadzieje w Pakcie dla Zdrowia 

W odpowiedzi na pytania OIL w Warszawie, Stronnictwo Ludowe zadeklarowała pełne poparcie dla postulatów lekarzy. Partia podkreśliła też, że w zakresie zwiększenia wydatków na OZ pierwsze działania podjęli już w marcu br. składając w Sejmie ustawę gwarantującą podniesienie wydatków do 6,8 proc. PKB już w 2020 r.

Władysław Kosiniak-Kamysz w odpowiedzi nadmienił, że jest pod wrażeniem akcji "Polska to Chorzy Kraj" i ma nadzieje, że 5 podstawowych punktów zmian w ochronie zdrowia, które zawiera podpisany przed wyborami przez wszystkie partie "Pakt dla Zdrowia" zagwarantują realizację wszystkich postulatów - "ponad podziałami".

Konfederacja jest na TAK

-(...) Konfederacja Wolność i Niepodległość stoi na stanowisku, że zdrowie Narodu jest podstawowym priorytetem państwa. Dlatego też odpowiedź na obydwa Państwa pytania brzmi TAK  - czytamy w odpowiedzi Konfederacji. W ocenie partii system ochrony zdrowia jest źle zorganizowany, nieprzyjazny dla pacjenta, "skrajnie niedofinansowany' i "nie wykorzystuje własnego potencjału".

Zauważają, że do tej pory wszystkie opinie środowisk zawodów medycznych były lekceważone na rzecz "bardziej istotnych spraw, tj. zakup czołgów czy samolotów bojowych". Zauważają potrzebę zmian na rzecz odpowiedniego poziomu finansowania świadczeń, zmiany organizacji systemu poprze z jego odbiurokratyzowanie i uproszczenie. 

Partia rządząca docenia działania Izby, zaproponowała spotkanie

-Ministerstwo Zdrowia docenia zaangażowanie Izby w działania na rzecz poprawy sytuacji polskich pacjentów. Widząc konieczność wypracowania konkretnych rozwiązań w imieniu Ministra Zdrowia, pragnę serdecznie zaprosić na spotkanie, podczas którego wspólnie omówimy podnoszone (red. w manifeście) przez Izbę kwestie - odpowiedział na pytania Izby Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Do spotkania z OIL w Warszawie i partnerami kampanii społecznej NKZ doszło 26 września br.

źródło i pełne odpowiedzi komitetów: OIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

gość1974 Czwartek, 31 Października 2019, 2:57
Spot może jest i mocny, ale ja mam szybką i niezawodną radę odnośnie uzdrowienia służby zdrowia. No, przynajmniej częściowego uzdrowienia.

Mianowicie szanowni państwo lekarze bez kręcenia spotów (które wszak kosztują), bez wykupywania miejsca na nośnikach reklamowych (kosztuje, i to sporo) i tego typu dramatycznych zagrywek ZBIOROWO GRZECZNIE APLIKUJĄ O PRACĘ W NFZ, tym samym ograniczając lukratywne praktyki prywatne.

Zaraz się kolejki skrócą. :-P