Projekt NFZ dot. finansowania w sieci onkologicznej - do konsultacji

14 Października 2019, 10:04 NFZ

- Zmiany w rozliczaniu świadczeń zrealizowanych w ramach pilotażu sieci onkologicznej - przewiduje projekt zarzadzenia NFZ, który trafił do konsultacji. Jakie współczynniki korygujące przewidziano dla ośrodków w 4 województwach realizujących pilotaż?

Chodzi o projekt zarządzenia, zmieniającego zarządzenie Nr 38/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (z późn. zm.). Projekt wprowadza w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.

- Wprowadzana zmiana ma na celu umożliwienie rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach pilotażu świadczeniodawcom objętych finansowaniem w zakresie leczenia szpitalnego poza umowami w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń, z wyłączeniem kosztów substancji czynnych, seansów radioterapii, składników krwi i jej pochodnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego - wyjaśnia NFZ.

Koordynacja opieki nad pacjentem w ramach sieci onkologicznej będzie finansowana w oparciu o współczynniki korygujące na poziomie:

1) 1,05 – dla ośrodka współpracującego I poziomu;

2) 1,175 – dla ośrodka współpracującego II poziomu;

3) 1,35 – dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego na terenie województwa dolnośląskiego;

4) 1,30 – dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego na terenie województwa świętokrzyskiego;

5) 1,30 – dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego na terenie województwa podlaskiego (Białostockie Centrum Onkologii), w zakresie nowotworów innych niż nowotwory płuca oraz 1,175 w zakresie nowotworów płuca;

6) 1,35 – dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego na terenie województwa pomorskiego;

7) 1,175 – dla współpracującego uniwersyteckiego ośrodka klinicznego na terenie województwa podlaskiego (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku), w zakresie nowotworów innych niż nowotwory płuca oraz 1,30 w zakresie nowotworów płuca.

Kwotę całkowitych kosztów pilotażu szacuje się na 48 mln zł.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz