Dwa projekty rozporządzeń dotyczące ochrony radiologicznej pacjentów i pracowników medycznych skierowane do opiniowania

14 Października 2019, 11:59 badanie rezonans diagnostyka

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji do opiniowania skierowano dwa projekty rozporządzeń: w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta oraz projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzenia ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem.

Projekt rozporządzenia w sprawie ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem

Określenie przez resort wymogu, aby podstawą przeprowadzenia ekspozycji w wyniku obrazowania pozamedycznego z wykorzystaniem urządzeń radiologicznych (w tym m.in. ekspozycji służących ocenie stanu zdrowia do celów związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem) było pisemne zlecenie jest bezpośrednio związane z wymogiem określonym w art. 22 ust. 2 wdrażanej dyrektywy 2013/659/EURATOM. Zgodnie z tym wymogiem państwa członkowskie zostały zobowiązane do zwrócenia szczególnej uwagi na uzasadnienie działalności obejmujących narażenie w wyniku obrazowania pozamedycznego. W ramach tego wymagania państwo członkowskie jest zobowiązane m.in. do zapewnienia, aby każde konkretne zastosowanie ogólnie przyjętego rodzaju działalności było uzasadnione. Dyrektywa zakłada, że zarówno ogólne i szczegółowe uzasadnienie działalności obejmujących narażenie w wyniku obrazowania pozamedycznego może podlegać przeglądowi.

źródło: Projekt rozporządzenia w sprawie ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

Przepisy nakładają na osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osoby nadzorujące ich wykonywanie obowiązek ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

W celu wypełnienia nałożonego przez ustawę obowiązku, wskazane powyżej osoby są obowiązane uzyskać co najmniej 20 punktów szkoleniowych w okresie kolejnych 5 lat.

W projekcie określono ramowy programu szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta oraz zakresu tematycznego szkolenia umożliwiających nabycie, przez osoby wykonujące badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie, z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osobom nadzorującym ich wykonywanie, wiedzy zapewniającej wysoką jakość wykonywanych lub nadzorowanych badań diagnostycznych, zabiegów lub leczenia, z zastosowaniem promieniowania jonizującego.

źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz