Projekt zarządzenia NFZ: Dodatkowe 5,6 mln zł na trombektomię mechaniczną

15 Października 2019, 12:09 NFZ narodowy fundusz zdrowia

Dodatkowe ponad 5,6 mln zł trafi do oddziałów wojewódzkich NFZ na finansowanie świadczeń realizowanych w ramach pilotażu leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych - przewiduje projekt zarządzenia NFZ dot. zmiany planu finansowego.

Jak przypomina NFZ w uzasadnieniu projektu zarządzenia,  Prezes Funduszu w marcu br. uzyskał zgodę ministra zdrowia oraz ministra finansów na uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 842 555 tys. zł w planie finansowym NFZ na 2019 r. na koszty świadczeń opieki zdrowotnej i w marcu oraz sierpniu zwiększono koszty świadczeń w oddziałach NFZ.

Projekt zarządzenia, który w poniedziałek trafił do konsultacji przewiduje zwiększenia planowanych na 2019 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu w wysokości 5 602 tys. zł, w celu zabezpieczenia środków na finansowanie świadczeń udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

- Zmiana planu finansowego Funduszu na 2019 r. związana ze zwiększeniem planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu w pozostałej kwocie 21 500 tys. zł zostanie dokonana odrębnym zarządzeniem Prezesa NFZ - zapowiada Fundusz.

NFZ wyjaśnił, że projektowany podział środków finansowych z rezerwy ogólnej w kwocie 5 602 tys. zł między poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ oparto na aktualnym poziomie realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych, z uwzględnieniem środków finansowych przekazanych oddziałom wojewódzkim NFZ w zmianach planu finansowego wprowadzonych zarządzeniami nr: 36/2019/DEF i 106/2019/DEF Prezesa NFZ.

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz