Zmiany w koszyku świadczeń. Część z nich straci status "wysokospecjalistycznych"

17 Października 2019, 9:43 operacja szpital

Przeniesienie wybranych świadczeń z zakresu świadczeń gwarantowanych wysokospecjalistycznych, do świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego - przewidują najnowsze projekty rozporządzeń ministra zdrowia.

-Z uwagi na fakt, że powyższe świadczenia utraciły charakter świadczeń wysokospecjalistycznych proponowane rozwiązanie pozwoli na zapewnienie ciągłości oraz dostępności do wybranych świadczeń - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zmiana w koszyku obejmie świadczenia:

1) wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków;

2) operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla;

3) operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym;

4) przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca;

5) kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających;

6) mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami;

7) przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka. 

Przeniesienie świadczeń z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych do świadczeń zakresu leczenia szpitalnego wiąże się ze zmianą źródła finansowania. Skutki finansowe wynikające z przeniesienia finansowania części świadczeń wysokospecjalistycznych z budżetu państwa do NFZ zostaną pokryte w ramach środków finansowych przewidzianych w planach finansowych NFZ w ww. okresie.

Źródła:

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz