Sejm za projektem noweli dot. specjalistów w ochronie zdrowia

17 Października 2019, 11:01 Sejm

Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, farmaceuci, czy diagności laboratoryjni będą mogli przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego, np. w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży - zakłada uchwalona w środę (16 października) przez Sejm nowela ustawy.

 

Za nowelizacją ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia było 423 posłów, dwie osoby były przeciw, trzy wstrzymały się od głosu.

Proponowane w projekcie zmiany umożliwią uzyskanie tytułu specjalisty np. w dziedzinie zdrowia publicznego również farmaceutom, którzy nie mają w swoim katalogu dziedzin z zakresu farmacji, dziedziny - zdrowie publiczne lub diagnostom laboratoryjnym, u których dziedzina zdrowie publiczne, pomimo że występuje w wykazie dziedzin, nie została uruchomiona.

Ma to spowodować zainteresowanie odbywaniem szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w tym w nowo wprowadzonej dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, aby nastąpiło zwiększenie kadry medycznej specjalistów w tej dziedzinie ochrony zdrowia.

W art. 1 projektu ustawy dokonano zmiany  polegającej na uchyleniu ust. 2, który stanowi, że ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia nie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określają przepisy regulujące wykonywanie tych zawodów.

- Uchylenie tego przepisu umożliwi osobom wykonującym zawody medyczne ustawowo uregulowane (np. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom) przystąpienie do specjalizacji w dziedzinie określonej w trybie ww. ustawy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, do dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, jeżeli w swoich regulacjach prawnych dotyczących specjalizacji nie będą mieli wskazanej tej dziedziny - uzasadnia resort

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz