Samorząd lekarski zawiadamia prokuraturę ws. STOP-NOP

18 Października 2019, 10:11 nil

Samorząd lekarski podjął "zdecydowane kroki prawne" i składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wobec zamieszczenia na portalu internetowym Facebook w ramach konta społecznościowego, którym dysponuje Stowarzyszenie STOP NOP posta sugerującego jakoby lekarze anestezjolodzy w polskich placówkach służby zdrowia doprowadzali do śmierci pacjentów.

Jak wskazuje Naczelna Izba Lekarska, autor przedmiotowego posta bezpodstawnie zarzuca ogółowi lekarzy anestezjologów podejmowanie działań noszących znamiona przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, uzasadniając swoje insynuacje rzekomo merytorycznymi okolicznościami, jak wdrażanie konkretnego leczenia farmakologicznego.

- Tego rodzaju wypowiedzi nie dość, że godzą w dobre imię lekarzy anestezjologów wykonujących swój zawód na terenie całego kraju, to dodatkowo mają na celu z jednej strony zniechęcać pacjentów do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, a z drugiej strony - w sposób karygodny wprowadzają osoby chore i cierpiące, jak również rodziny pacjentów w błąd co do skuteczności i legalności wdrażanego leczenia szpitalnego. W rezultacie tych działań pacjenci mogą być narażeni na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia czy zdrowia - podkreśla NIL.

W opinii Izby, treść przywołanego posta niewątpliwie narusza interes społeczny, ponieważ podważa zaufanie pacjentów do lekarzy. - Powyższe bowiem z całą pewnością w sposób negatywny przekładać się może na społeczny odbiór i ocenę świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy anestezjologów - wskazuje NIL..

W imieniu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezesów wszystkich Okręgowych Rad Lekarskich w piątek ma zostać złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa w celu wszczęcia postępowania przez właściwe organy ścigania do Prokuratora Generalnego oraz do Prokuratory Rejonowej Warszawa-Mokotów.
 
W czwartek stanowisko w tej sprawie wydał Rzecznik Praw Pacjenta Stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta ws. apelu Stowarzyszenia "STOP NOP"
 
 
Źródło: NIL
 
BPO
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz