MZ tłumaczy brak konferencji uzgodnieniowej przy ustawie o zawodzie farmaceuty

18 Października 2019, 11:01 Maciej Miłkowski

Wykreślenie części przepisów z projektu ustawy o zawodzie farmaceutów, a także wiele tożsamych uwag do procedowanego projektu, jakie wpłynęły do r5esortu zdrowia, były powodem rezygnacji tego ostatniego z organizowania zapowiadanej wcześniej konferencji uzgodnieniowej- dowiedziała się redakcja Polityki Zdrowotnej.

Wyjaśnienia dotyczące powodów rezygnacji z konferencji uzgodnieniowej do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty przekazał Ludomirowi Jurczakowi z Rady Dialogu Społecznego, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Z pisma resortu zdrowia, jakie wpłynęło 15 października do RDS, wynika, że spośród blisko tysiąca uwag do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, wiele z nich okazało się tożsamych i dotyczących tych samych zapisów. Ale to nie wszystko. Powodem braku pierwotniej zapowiadanej  konferencji uzgodnieniowej było również wykreślenie części najbardziej kontrowersyjnych zapisów, co do których wpłynęło najwięcej uwag. Wśród nich znalazły się m.in . te dotyczące opiniowania przez samorząd aptekarski kierowników aptek.

- Mając na uwadze powyższe, jak również uwzględniając publicznie złożone deklaracje dotyczące terminu skierowania projektu do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów, Minister Zdrowia uznał, że przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej nie jest niezbędną. Nie można oczywiście wykluczyć, że w toku dalszych etapów procesu legislacyjnego dotyczącego przedmiotowego projektu zostaną zwołane spotkania robocze z udziałem przedstawicieli podmiotów, które zgłosiły uwagi w toku konsultacji publicznych. Na dzień sporządzenia niniejszego pisma termin takiego ewentualnego spotkania nie został jednak wyznaczony- ocenił Maciej Miłkowski.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

jan Piątek, 18 Października 2019, 11:58
Rabini z Miodowej odczynili ustawę o zawodzie farmaceuty i jest teraz... koszerna, jak trzeba.
Uwzględnili wszystkie rozkazy przedstawicieli funduszy amerykańsko-izraelskich. Polski farmaceuta pokornym tanim wyrobnikiem, jak trzeba.