Rada Mnistrów przyjęła strategię rozwoju pielęgniarstwa

18 Października 2019, 17:41 SZCZUREK-ŻELAZKO

Rada Ministrów przyjęła uchwałę wprowadzającą dokument strategiczny „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, która na wspierać m.in. poprawę jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo, a także wpłynąć na poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych.

Przyjęty dokument jest zdaniem Józefy Szczurek-Żelazko - istotnym dla dalszego rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa.

- Mogę śmiało powiedzieć, że wypracowana strategia to nasz wspólny sukces– podkreśliła wiceminister zdrowia.

Zdaniem resortu zdrowia dokument nakreśli kompleksowo kierunki działań na rzecz wysokiej jakości, bezpieczeństwa i dostępu do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów. Zawiera również katalog działań, jakie powinny zostać podjęte w celu zwiększenia liczby pielęgniarek i położnych, powstrzymania emigracji zarobkowej, zmotywowania absolwentów do podejmowania pracy w zawodzie oraz utrzymania na rynku pracy tych pielęgniarek i położnych, które nabywają uprawnienia emerytalne.

Celem przyjętego przez rząd dokumentu jest: 

  • zwiększenie liczby studentów oraz poprawa jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo;
  • zmiany w systemie kształcenia podyplomowego;
  • poprawa warunków pracy pielęgniarek i położnych;
  • wprowadzenie do systemu opieki zdrowotnej zawodu wspomagającego pracę pielęgniarek w bezpośredniej opiece nad pacjentem;
  • określenie ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia;
  • określenie faktycznej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie ochrony zdrowia, wraz z określeniem docelowych wskaźników na 1 tys. mieszkańców;
  • wypracowanie przepisów dotyczących liczby oraz kwalifikacji pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń;
  • wypracowanie mechanizmów motywujących podmioty lecznicze, posiadające umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, do określenia minimalnych norm zatrudniania;
  • rozwój badań naukowych w pielęgniarstwie.

Jak zapewnia resort zdrowia środki na sfinansowanie działań zaplanowanych w dokumencie pochodzić będą zarówno z budżetu państwa, jak również Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w 2019 r.), Funduszu Pracy (w 2020 r.), a także środków innych jednostek sektora finansów publicznych oraz środków unijnych.

AM/info.MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

pikkk Niedziela, 17 Listopada 2019, 14:42
Normy zatrudnienia powinny dotyczyć faktycznej ilości pacjentów przypadających na 1 pielęgniarkę. Np. w oddziałach zachowawczych 1 pielęgniarka powinna mieć pod opieką max 7 pacjentów. I to powinno byc przestrzegane. W momencie kiedy sa 3 pielęgniarki na 21 pacjentów i jest przyjęcie, to powinno się ściągać pielęgniarkę dyzurujaca pod telefonem.
Renata Niedziela, 17 Listopada 2019, 13:53
Na czym ma polegać zawarta w punkcie 3 poprawa pracy pielęgniarek i położnych? Ciekawe jakie pomysły na to ma rząd? Bo na razie na brak pielęgniarek znaleźli jedno rozwiązanie- ograniczają liczbę łóżek na oddziałach. Tylko prawda jest taka, że tych łóżek jest nadal tyle samo. Wykazuje się tylko mniej. A fizycznie stoją, leżą na nich pacjenci i nazywają ich "dostawkami". A pielęgniarki i położne muszą zająć się wszystkimi chorymi. Tymi na dostawkach też.
Agata Niedziela, 17 Listopada 2019, 10:16
Miło się czyta, jak już będzie ten plan zrealizowany i się uda, to będzie lepiej niż w Ameryce. Tylko czy ktoś ma jakiś pomysł jak ten plan zrealizować?