Szpital na Niekłańskiej czeka modernizacja

22 Października 2019, 13:04 szpital

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza będzie miał nowy system kogeneracyjny - wytwarzający w skojarzeniu energię cieplną, elektryczną oraz chłód na potrzeby placówki. Inwestycja otrzymała 1,7 mln zł wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Inwestycja w system kogeneracyjny pozwoli placówce na duże oszczędności. Wstępne szacunki wskazują, że co roku szpital zaoszczędzi około 130 tys. zł. Dodatkowo w ramach projektu modernizacji wykonany zostanie remont pomieszczeń w których znajdzie się system i przebudowana zostanie istniejąca infrastruktura techniczna - m.in. przewody, urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i inne. Fundusze pozyskane z unijnego programu umożliwią również zakup i montaż niezbędnego wyposażenia.

"Zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji zwiększy efektywność energetyczną budynków szpitala, a co za tym idzie obniży koszty zakupu energii elektrycznej i cieplnej. Realizacja inwestycji przyczyni się także do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery"- czytamy w komunikacie mazowieckiego magistratu.

Całkowita wartość projektu wyniesie 2,179 mln złotych, natomiast dofinansowanie z UE - 1,74 mln zł.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz