Ratownictwo medyczne: dyspozytorzy w wykazie "harmonogram-zasoby"

22 Października 2019, 10:53 Ratownicy

Świadczeniodawcy będą musieli wykazywać w „Harmonogramie – zasobach” dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rejonie operacyjnym objętym umową o udzielanie świadczeń z zakresu ratownictwo medyczne.

Chodzi o opublikowane we wtorek zarządzenie nr 145/2019/DSM Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju  ratownictwo medyczne.

Jak przypomina NFZ, zgodnie z nowelizowanymi ustawami rejon operacyjny to rejon działania dyspozytorni medycznej określony w wojewódzkim planie działania systemu, skutkiem czego, konieczne było doprecyzowanie zarządzenia w tej części.

Ponadto, zgodnie z przepisami noweli rozporządzenia Ministra Zdrowia z 4 stycznia 2019 r. ws.  ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 34, z późn. zm.), dyspozytorzy medyczni udzielający świadczeń w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zostali uprawnieni do otrzymywania dodatkowych środków na wynagrodzenia. Zatem monitorowanie liczby etatów osób zatrudnionych na niniejszym stanowisku jest w pełni uzasadnione.

- W związku z powyższym, wprowadzona została zmiana załącznika nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby”, która polega na dodaniu w części II załącznika – Osoby personelu rejonu operacyjnego, odrębnej ewidencji dyspozytorów medycznych. Przyjęte rozwiązanie wynika z konieczności weryfikacji i monitorowania liczby oraz kwalifikacji osób zatrudnionych na stanowisku dyspozytora medycznego w danym rejonie operacyjnym - czytamy w uzasadnieniu.

W konsekwencji ww. zmian zarządzenia Świadczeniodawcy będą zobowiązani do wykazywania (w załączniku nr 2 do umowy „Harmonogram – zasoby”) dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rejonie operacyjnym objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz