Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - RM za "pionizacją" Urzędu

22 Października 2019, 12:48 GIS logo

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.Nadzór nad funkcjonowaniem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) ma być sprawniejszy i bardziej kompleksowy.

 

Minister zdrowia, któremu podlega PIS – za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) – będzie miał większe możliwości decydowania o sposobach realizacji zadań przez PIS. Rozwiązanie takie ma zapewnić lepszy nadzór nad bezpieczeństwem epidemiologicznym i bezpieczeństwem żywności w całym kraju. Organy PIS będą mogły skuteczniej przeprowadzać urzędowe kontrole żywności - czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rządu.

Ustawa przewiduje:

  • Zwiększenie roli koordynacyjno-nadzorczej Głównego Inspektora Sanitarnego  w celu zapewnienia mu możliwości sprawowania skutecznego nadzoru dotyczącego zdrowia publicznego oraz podejmowania decyzji umożliwiających bezzwłoczne i adekwatne do zagrożenia uruchomienie działań przez służby sanitarno-epidemiologiczne w całym kraju.
  • Główny Inspektor Sanitarny – kierując Państwową Inspekcją Sanitarną – zyska wobec niej nowe kompetencje i będzie decydował o kierunkach jej działania.
  • W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia publicznego, w szczególności zagrożenia epidemiologicznego lub zagrożenia jakości zdrowotnej żywności – Główny Inspektor Sanitarny będzie koordynował działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (GIS będzie mógł wydawać PIS polecenia realizowania zadań w celu przeciwdziałania zagrożeniu i polecić jego monitorowanie).
  • Główny Inspektor Sanitarny będzie powoływał i odwoływał państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych (za zgodą wojewody). Z kolei państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie powoływał/odwoływał państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody).
  • Wojewodom podlegać będą państwowi wojewódzcy inspektorzy sanitarni i państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni. Taka struktura oznacza wzmocnienie wojewody jako organu reprezentującego rząd w terenie  oraz poprawę ochrony praw przedsiębiorców.
  • Inspektorzy Państwowej Inspekcji Sanitarnej będą musieli składać oświadczenia, że nie współpracowali z organami bezpieczeństwa PRL (od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.).
  • Doprecyzowano kwestię wydawania zgód na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców.
  • Wprowadzono zmiany dotyczące funkcjonowania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej (odnoszące się do kompetencji jej organów wobec jednostek organizacyjnych  podległych ministrowi obrony narodowej i przez niego nadzorowanych) oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (chodzi o wymagania kwalifikacyjne wobec państwowych inspektorów sanitarnych MSWiA i pracowników wykonujących czynności kontrolne).

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

hello Środa, 23 Października 2019, 7:53
Nic nie robią na tej górze tylko co kilka lat zmieniają przynależność inspekcji, która i tak nic dobrego nie wnosi
Renia Środa, 23 Października 2019, 13:18
Szkoda, że ww. osoba ma takie a właściwie to nie ma pojęcia o pracy w inspekcji sanitarnej.