Program "Za życiem" do zmiany. Jakiej?

23 Października 2019, 12:12 niepełnosprawny wózek inwalidzki wyroby medyczne

Rząd zmienia zapisy programu "Za życiem". Chodzi o finansowanie i tzw. daninę solidarnościową. Odetchnie dzięki temu budżet państwa. 

Rząd szykuje Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". 

Na czym ma polegać planowana przez rząd zmiana?

W wyniku przeprowadzonych analiz dotyczących funkcjonowania programu oraz w związku z realizacją zadania opieki wytchnieniowej na postawie programu finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (wprowadzonego ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, postanowiono zmienić rządową uchwałę. 

Wprowadzono modyfikację załącznika nr 2 „Plan finansowy Programu”, zmieniając wysokość środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadania 3.1. „Opieka wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych” w roku 2019 i latach następnych (załącznik do projektu uchwały) - czytamy w wykazie prac legislacyjnych. 

- W związku z pokryciem kosztów realizacji zadania - opieka wytchnieniowa przez Fundusz (w wysokości 110 mln w 2019 r., czyli w zbliżonej wysokości, jaka została określona w Planie finansowym Programu Za życiem, na rok 2019 r., czyli 106,5 mln) zdecydowano o nieprzeznaczaniu środków Programu Za życiem na powyższe zadanie w roku 2019. Finansowany ze środków Funduszu Program pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” ma mieć charakter długofalowy i wieloletni. W związku z tym w Planie finansowym Programu Za życiem zmieniono kwotę środków przeznaczonych na finansowanie zadania 3.1.Programu Za życiem także w latach 2020 i 2021 (zadanie to będzie realizowane ze środków Funduszu) - informuje rząd. 

 

Danina solidarnościowa: czym jest?

Danina ta została wprowadzona do ustawy o PIT 1 stycznia 2019 r., na mocy ustawy z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Osoby fizyczne są obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4 proc. podstawy jej obliczenia. Podstawa ta została zdefiniowana jako nadwyżka ponad 1 mln zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu pomniejszonych m.in. o składkę na ubezpieczenia społeczne. 

 

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz