Listopadowa lista leków refundowanych - zmiany m.in. w leczeniu raka jelita grubego i SM

23 Października 2019, 14:00 Leki apteka

Listopadowa lista leków refundowanych wprowadza 76 nowych produktów, w tym nowe terapie stosowane m.in. w leczeniu raka jelita grubego, białaczki limfocytowej, cukrzycy, stwardnienia rozsianego, osteoporozy, hipercholesterolemii rodzinnej i choroby Leśniowskiego-Crohna.

Jak mówił podczas konferencji prasowej w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski, listopadowa lista refundacyjna jest dobrą informacją dla pacjentów. - Główne zmiany, które na niej się znajdują, a o które pacjenci zabiegali, to rak jelita grubego, gdzie wreszcie mamy leczenie w III i IV linii, leki dla SM, leki dla choroby Leśniowskiego-Crohna, nowe leki dla pacjentów z cukrzycą, program dla hipercholesterolemii rodzinnej, przewlekła białaczka limfocytowa - wyliczał minister.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podkreślił, że praca nad tą listą wymagała dużego skupienia się na tym, które rzeczy są istotne. -Flozyny, które od bardzo dawna były oczekiwane przez środowisko pacjentów z cukrzycą, a pozwalają znacząco opóźnić przyjmowanie insuliny. Wprowadziliśmy także dodatkowe insuliny, które są przyjazne dla pacjenta. Traktujemy całą cukrzycę bardzo szeroko i bardzo mocno współpracujemy tu z NFZ, który prowadzi akcję prewencyjną cukrzycy pod hasłem „Nie cukrz” - mówił M. Miłkowski.

- Ta lista jest bardzo szeroka. Nie skupialiśmy się tylko na jednej dziedzinie, ale na bardzo wielu oraz na rzeczach, których brakowało (...). Wiele rzeczy jest dopełnionych i mamy teraz 100 proc. dopełnienia np. w raku jelita grubego lub w PBL, czyli objęliśmy leczeniem tych, którzy do tej pory nie mieli wskazania - dodał M. Miłkowski.

Rak jelita grubego

Poprawa w dostępie do skutecznego leczenia nastąpi w przypadku pacjentów z rakiem jelita grubego dzięki włączeniu do refundacji leku lonsurf (triflurydyna w skojarzeniu z typiracylem) w III i IV linii leczenia raka jelita grubego.

Rak piersi

Jeżeli chodzi o leczenia raka piersi, to jak podkreśla MZ pozytywna opinia AOTMiT oraz konsultanta krajowego ds. onkologii klinicznej zaowocowała połączeniem dwóch programów lekowych w raku piersi: „Leczenie raka piersi” oraz „ Przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem”.

PBL

Na nowej liście znalazł się także Venclyxto (wenetoklaks) w skojarzeniu z rytuksymabem w terapii chorych bez i z delecją 17p lub/i mutacją TP53 w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem”.

SM

Kolejne dwa leki trafią do programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego. Chodzi o ocrevus (okrelizumab) i Mavenclad (kadrybina) - w drugiej linii leczenia SM. Refundacja leku ocrevus dotyczy również pierwotnie postępującego postaci SM.

Choroba Leśniowskiego-Crohna

W przypadku choroby Leśniowskiego-Crohna do refundacji jako kolejna opcja terapeutyczna wszedł lek Entyvio (wedolizumab) w ramach programu lekowego "Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna". 

Hipercholesterolemia rodzinna

Program leczenia hipercholesterolemii rodzinnej został wzbogacony o lek repatha (ewolokumab) jako kolejny inhibitor PCSK9.

Cukrzyca

Z kolei chorzy na cukrzycę typu II będa mogli korzystać z nowych opcji lekowych, czyli grupy flozyn tj. forxiga (dapagliflozyna), jardiance (empagliflozyna) oraz invokana (kanagliflozyna).

Wskazaniem do stosowania jest cukrzyca typu II u pacjentów przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najniej 6 miesięcy, z HbA 1c> 8 proc. oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczynowym rozumianym jako: potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa lub uszkodzenie innych narzadów objawiające się poprzez białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię lub ocecność trzech lub więcej głównych czynników ryzyka spośród: - wiek powyżej 55 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość.

Prezes NFZ Adam Niedzielski podkreślał na konferencji, że cukrzyca jest w Polsce zjawiskiem masowym i dotyka ok. 2,8 mln osób w naszym kraju, z czego 85 proc. to osoby powyżej 50. roku życia. - NFZ wydaje bardzo duże środki na leczenie, bo oprócz refundacji na poziomie 1,5 mld zł, na świadczenia wydajemy ok. 400 mln zł. Wprowadzenie nowych leków do refundacji oznacza inwestycję w to, abyśmy mieli mniej kosztów świadczeń, a więcej zdrowych obywateli - stwierdził.

Osteoporoza

W przypadku pacjentów z osteoporozą do refundacji wszedł lek prolia(denosumabum) dla kobiet po 60 r. życia z osteoporozą pomenopauzalną i mężczyzn w wieku powyżej 60 r. życia, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami lub z przeciwskazaniami  (nietolerancja) do ich stosowania po łamaniu osteoporotycznym lub po badaniu densytomytrycznym z wynikiem <= -2,5.

Astma i alergie

Zmiany na liście dotyczą również alergików i astmatyków. Od listopada refundowane będzie leczenie Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego) do leczenia podtrzymującego. Lek ma być dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań. Ponadto nowe opakowanie zawiera dwie fiolki, dzięki którym leczenie może starczyć nawet na rok.

Z kolei w ramach programu lekowego "Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej refundacją został objęty lek Fasenra (benralizumabum).

Jak podaje MZ do nowego projektu obwieszczenia zostało dodanych 76 produktów. Dla 631 produktów leczniczych spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 107,73 zł), a dla 587 produktów leczniczych spadną ceny detaliczne. Maksymalny wzrost opłaty za leki refundowane wyniesie 58,91 zł.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz