GUS: innowacyjny przemysł polskimi producentami leków stoi

29 Października 2019, 9:57 LEKI

Najnowsze dane dotyczące innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce wyraźnie wskazują, że liderem wdrażania innowacji - zarówno produktowych, jak i procesowych są firmy z branży farmaceutycznej. Według danych GUS w latach 2016-2018 co druga firma zajmującą się produkcją podstawowych substancji  farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych wdrożyła innowacje- na poziomie produktowym bądź procesowym.

Pod względem wdrażania innowacji w przemyśle branża farmaceutyczna osiągając wskaźnik 52 pro. wyprzedziła takie branże jak produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (51,6 proc.), a także branżę chemiczną, w której 45,5 proc. przedsiębiorstw wprowadziło nowe, innowacyjne produkty i rozwiązania.

Całościowo oszacowane nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniosły tylko w 2018 roku ponad 23,38 mld złotych, czyli o 16,5 proc. mniej niż rok wcześniej. Aż 52,3 proc. wszystkich nakładów stanowiły środki przeznaczone na środki trwałe i wartości niematerialne. A gros finansowania na innowacje stanowiły środki własne przedsiębiorstw - 75,5 proc. w przedsiębiorstwach przemysłowych.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz