PKO UTH może stracić akredytację na dalsze kształcenie na wydziale lekarskim. Uczelni przygląda się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

30 Października 2019, 12:21 Lekarze

Brak dostępu do prosektorium, ćwiczenia w formie omówienia pokazu slajdów zamiast w laboratorium, braki sprzętowe i kadra bez aktualnego dorobku i doświadczenia. Polska Komisja Akredytacyjna negatywnie oceniła kształcenie przyszłych lekarzy na uczelni w Radomiu. Teraz działalność wydziału bada Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Polska Komisja Akredytacyjna w grudniu 2018 r. przeprowadziła ocenę programową kierunku lekarskiego prowadzonego na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim.

Komisja zwróciła uwagę na fakt, że baza dydaktyczna nie jest w pełni dostosowana do specyfiki kierunku studiów oraz trybu studiowania. Brakuje laboratoriów naukowo-badawczych wyposażonych w aparaturę i specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie badań m.in.z zakresu naukowych podstaw medycyny czy nauk przedklinicznych. Na Wydziale nie ma też wystarczającej liczby adekwatnie wyposażonych sal ćwiczeniowych wyodrębnionych dla poszczególnych przedmiotów. Studenci anatomii nie mają możliwości nauki oraz zdawania egzaminów w prosektorium, co jest sprzeczne wobec treści rozporządzenia resortu zdrowia określającego standardy w kształceniu lekarzy.

Wśród uwag znalazły się również zbyt liczne grupy studentów na zajęciach praktycznych, które w opinii Komisji jak na kierunek lekarski uzyskali stosunkowo niskie wyniki na maturze. 

Komisja ma również zastrzeżenia co do kadry kształcącej przyszłych lekarzy. Z raportu wynika, że udział osób prowadzących zajęcia, dla których Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy jest zbyt mały, aby spełniać wymagania określone w przepisach. Jednocześnie stwierdzono, że 9 z 22 pracowników naukowo-dydaktycznych (tj. 41 proc.) nie wykazuje dorobku badawczego w dziedzinie medycyna lub biologia medyczna, opublikowanego w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Ostatecznie Uczelnia otrzymała negatywną ocenę. Po tym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego również postanowiło przyjrzeć się sytuacji na kierunku lekarskim. Jeżeli resort podzieli poglądy PKO UTH może nawet stracić akredytację na dalsze kształcenie na wydziale.

źródło: Raport PKA - UTH

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

Artur Sobota, 02 Listopada 2019, 21:06
Moje miasto, takie piękne.....
Zdziwiony Piątek, 01 Listopada 2019, 1:48
Skoro jest tak źle to dlaczego uczelnia dostała zgodę na prowadzenie kierunku lekarskiego. Przecież bylo wiadomo jaka jest baza i kadra. Zresztą trochę czasu musi ułynąć aby uczelnia dorobiła się wlasnej kadry. Dlaczego Olsztyn został pozytywnie oceniony mimo, że na początku Wydział dysponował pokojem (dziekanatem) w pomieszczeniach dawnej akademi pedagocznej a zajecia odbywały sie w szkole średniej pielęgniarskiej, pracownikami byli przeniesieni z innych wydziałów biolodzy i rolnicy, którzy często uczyli się dopiero prowadzonych przedmiotów. jakoś to nie przeszkadzało Komisji Akredytacyjnej dać tej uczelni pozytywną ocenę. Wydaje mi się, że nie jakość miała znaczenie a przepychanki polityczne.
beee Środa, 30 Października 2019, 21:36
Lekarski w każdej gminie i powiecie.