Rady ds. Taryfikacji o świadczeniach w ramach Breast Cancer Unitów

31 Października 2019, 10:38 AOTMiT

Potrzebne są dodatkowe obliczenia dotyczące różnic w kosztach między placówkami realizującymi leczenie raka piersi, aby przygotować raport ws. taryfy świadczeń w Breast Cancer Unitach - uznała Rada ds. Taryfikacji AOTMiT na posiedzeniu 30 października.

Jak poinformowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, na posiedzeniu 30 października 2019 r. Rada ds. Taryfikacji zapoznała się z zebranymi danymi w zakresie taryfikowanych świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie raka piersi (Breast Cancer Unit) i uznała, że zebrane dane nie są wystarczające do przygotowania raportu w sprawie taryfy świadczeń.Rada ustaliła, że przed przygotowaniem raportu należy dokonać dodatkowych obliczeń, dotyczących różnic w kosztach pomiędzy świadczeniodawcami realizującymi ww. świadczenia. Jednocześnie Rada zwróciła uwagę, na problemy związane ze spełnieniem wymagań ustawowych, koniecznych do realizacji modelu BCU oraz zastanawiała się nad sposobem jego finansowania.

Ponadto Rada zapoznała się z wynikami projektu pn. „Wyniki odległe koordynowanej opieki nad pacjentami po zawale serca: dane ogólnopolskie”.

Rada zapoznała się również z założeniami dla taryfikowanych świadczeń w zakresie leczenia chorych ze śpiączką. Rada uznała, że posiadane przez Agencję dane i przeprowadzone na ich podstawie analizy są wystarczające do sporządzenia raportu w sprawie taryfy świadczeń.

BPO
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz