J.Szczurek- Żelazko: MZ nie ma danych o skali rotacji lekarzy

31 Października 2019, 11:33 Lekarze

Ministerstwo Zdrowia nie posiada informacji, co do skali rotacji kadr lekarskich pomiędzy poszczególnymi placówkami ze względu na lepsze warunki zatrudnienia - stwierdziła wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Według niej, sektor zdrowia nie różni się od pozostałych gałęzi gospodarki w kontekście zjawiska "rynek pracownika".

W odpowiedzi na interpelację posła Pawła Pudłowskiego w sprawie zjawiska rotacji lekarzy wiceminister zdrowia podkreśliła że "zawód lekarz należy do tzw. wolnych zawodów, a zatem wykonywanych co do zasady „na własny rachunek”, a podmioty lecznicze prowadzą samodzielną i niezależną działalność rynkową, w ramach której kierują się m.in. zapewnieniem swojej jednostce optymalnych warunków funkcjonowania na danym rynku, a co za tym idzie pozyskują niezbędny personel medyczny dostępnymi i zgodnymi z prawem metodami, z których niewątpliwie główną jest atrakcyjne (a więc co do zasady wyższe niż u poprzedniego pracodawcy) wynagrodzenie za pracę".

- Sektor zdrowia nie różni się w tym zakresie od pozostałych gałęzi gospodarki, zwłaszcza w kontekście występowania zjawiska określanego jako „rynek pracownika” - stwierdziła J. Szczurek-Żelazko.

Przypomniała, że w celu zachęcenia lekarzy specjalistów do pracy u świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy wdrożono rozwiązania umożliwiające podwyższenie (przy wykorzystaniu dedykowanych środków z NFZ) wynagrodzeń zasadniczych lekarzy specjalistów do poziomu 6750 zł brutto od 1 lipca 2018 r. 

Chodzi o tzw. lojalki, czyli sytuacje, gdy lekarz specjalista zobowiąże się, że będzie udzielał świadczeń w ramach NFZ wyłącznie u danego świadczeniodawcy.

Źródło: sejm.gov.pl

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz