Projekt zarządzenia NFZ ws. opieki psychiatrycznej - do konsultacji

04 Listopada 2019, 14:57 psycholog psychiatria pacjent lekarz terapia

Wprowadzenie konieczności każdorazowo potwierdzania każdorazowo przez pacjenta lub jego opiekuna prawnego udziału w sesjach, w tym także czasu trwania sesji - zakłada m.in. skierowany w poniedziałek do konsultacji projekt zarządzenia NFZ ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Chodzi o zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień.

Jak przypomina NFZ, 26 lipca 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie MZ ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2019 r. poz. 1285), które uchyliło rozporządzenie z 6 listopada 2013 r.  Następnie 30 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowela rozporządzenia wprowadzająca nowe rozwiązania w zakresie świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. W związku z powyższym oraz z uwagi na liczne zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem, zaistniała konieczność wydania nowego zarządzenia Prezesa NFZ. 

W porównaniu do poprzedniego zarządzenia zmieniono niektóre definicje, np. instruktora terapii uzależnień oraz turnusu rehabilitacyjnego, przepustki lub dodano nowe. Wprowadzono także katalog zakresów świadczeń z nowymi kodami, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r. 

- Nowe zarządzenie nie zawiera przepisu określonego w § 12 ust. 2 zarządzenia uchylonego dotyczącego dookreślenia okoliczności, w jakich świadczeniodawca jest zobowiązany do udzielania świadczeń gwarantowanych w warunkach ambulatoryjnych, tj. także w domu lub środowisku. Co do zasady obowiązek ten wynika wprost z definicji świadczenia psychiatrycznego ambulatoryjnego dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży - wyjaśnia NFZ.

Wprowadzono nowe przepisy dotyczące sposobu rozliczania świadczeń udzielanych w ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny oraz realizowanych w II i III poziomie referencyjnym. Dokonano doprecyzowania przepisu w zakresie rozliczania świadczeń realizowanych w oddziałach/ośrodkach dziennych psychiatrycznych i leczenia uzależnień.

Nowe zarządzenie nie zawiera przepisu z zarządzenia uchylonego, które regulowało górną granicę wieku pacjenta korzystającego ze świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie treść przepisu dotyczącego uzyskania zgody Funduszu na rozliczenie świadczenia psychogeriatrycznego udzielonego pacjentowi w wieku poniżej 60 roku życia, została zmieniona poprzez usunięcie obowiązku uzyskania stosownej zgody, na obowiązek odnotowania uzasadniania udzielenia świadczenia w dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta.

Pacjent potwierdzi udział w sesjach

Przepisem § 20 zarządzenia wprowadzono nowy obowiązek dotyczący konieczności potwierdzenia każdorazowo przez pacjenta/uczestnika albo opiekuna prawnego swój udział w sesjach, w tym także czasu trwania sesji.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz