AOTMiT koryguje wysokość progu QUALY

05 Listopada 2019, 10:09 kasa pieniądze

Kwota 147 024 złotych - to nowa wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia, skorygowanego o jakość, jaka powinna być stosowana w analizach farmakoekonomicznych - poinformował dr n. med. Roman Topół-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Zmiana to efekt najnowszego obwieszczenia prezesa GUS, a dotyczącym szacunkowej wartości PKB na jednego mieszkańca w latach 2015-2017.

- Wartość produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2015-2017 w Polsce określona została na kwotę 49 008 zł, wysokość progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość wynosi zatem 147 024 zł (3 x 49 008 zł)- wskazał Roman Topór-Mądry.

- Tym samym kwota 147 024 zł powinna być stosowana w analizach ekonomicznych jako punkt odniesienia dla oszacowania kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość, wynikającego z zastąpienia technologii opcjonalnych, w tym refundowanych technologii opcjonalnych, wnioskowaną technologią zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu (Dz. U. z 2012 r., poz. 388) - czytamy w komunikacie prezesa AOTMiT.

Źródło: AOTMiT

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz