Spór o ustawę o zawodzie farmaceuty z (nie)nagrywaniem w tle

05 Listopada 2019, 10:31 Ministerstwo Zdrowia

Nie milkną echa październikowego spotkania środowiska techników farmaceutycznych z przedstawicielami resortu zdrowia i samorządu aptekarskiego. Aneta Klimczak, wiceprezes Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP, wydała oświadczenie, w którym wyjaśnia powody, którymi się kierowała chcąc utrwalić przebieg spotkania w resorcie zdrowia, a także wzywa wiceministra Macieja Miłkowskiego do wydania oficjalnego komunikatu o rezultatach spotkania, które była zmuszona opuścić.

- Oświadczam, iż nigdy nie prowadziłam w ministerstwie zdrowia żadnych prywatnych, a już z pewnością (...) osobistych rozmów. Odnosząc się do samego nagrywania, przypominam, że nagrywanie własnych rozmów nawet bez zgody rozmówcy nie jest w naszym kraju czynem zabronionym - argumentuje Aneta Klimczak, wiceprezes ZZTF RP. W swoim oświadczeniu powołała się również na nagrania, jakich w przeszłości dokonał obecny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w rozmowach z Andrzejem Lepperem.

- Pragnę zwrócić uwagę, że odmowa uczestniczenia w spotkaniu, które nie było ani protokołowane ani nagrywane nie była moją fanaberią (...) lecz przejawem daleko idącej ostrożności. Spotkanie, którego rezultatów nie można udowodnić jest nie tylko jałowe ale wręcz niebezpieczne. Również w przypadku tego spotkania mamy w obiegu dwie zupełnie różne opinie co do jego rezultatów- wyjaśniała przedstawicielka techników.

W związku z pojawiającymi się rozbieżnymi relacjami co do efektów spotkania Aneta Klimczak zaapelowała również do resortu zdrowia o o wydanie oficjalnego komunikatu dotyczącego rezultatu rozmów wraz z podjętymi ustaleniami w szczególności, które konkretnie przepisy i w jaki sposób mają być zmienione.

- W obecnym brzmieniu art. 4 i art. 84 Ustawa o Zawodzie Farmaceuty głęboko godzi w uprawnienia i kompetencje techników farmaceutycznych naruszając konstytucyjną zasadę zaufania obywateli do państwa prawa; w szczególności w zakresie dotyczącym ochrony uprawnień zawodowych. Prowadzi również przez ograniczenie samodzielności zawodowej technika farmaceutycznego do faktycznej likwidacji punktów aptecznych, mimo iż same przepisy jako takie do punktów aptecznych się nie odnoszą- oceniła przedstawicielka ZZTF RP.

Środowisko podzielone

Inny obraz spotkania wyłania się z oświadczenia Izby Gospodarczej Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek. Organizację podczas ministerialnego spotkania reprezentowali wiceprezes Koryna Borońska, dwóch członków zarządu: Elżbieta Trzaskowska i Marzena Napieracz-Lubomska oraz pełnomocnik Michał Chodorek.

- Spotkanie było bardzo merytoryczne i nie zmarnowano ani minuty na sprawy nie związane z tematem. Temat oczywiście Wam znany Wasze uprawnienia w świetle UoZF.
Jako IGWPAiA mieliśmy tylko dwa postulaty (...) a mianowicie art. 4 pkt 4 podp. 8 i 9 i nadzór nad TF. a także wykreślenie lit a) z art. 88 pkt5 PF.Na drugi punkt MZ zgodził się bez problemu natomiast w przypadku pierwszego i drugiego zaproponowaliśmy ministerstwu trzecią wersje nowego zapisu tego przepisu mając na względzie potrzebę farmaceutów i bezpieczeństwo zawodowe TF- poinformowała w swoim oświadczeniu organizacja.

 Zdaniem jej przedstawicieli spotkanie było owocne i przyniosło wiele deklaracji ze strony MZ.

- Następne robocze spotkanie będzie przed pierwszym czytaniem o czym zostaniemy poinformowani. (...) Mamy głos w Ustawie Farmaceutów i tak powinno być od początku, skoro chcieli napisać o technikach farmaceutycznych- podkreślili przedstawiciele IGWPAiA.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz