MZ rozważa zmiany w standardach opieki paliatywnej i hospicyjnej

05 Listopada 2019, 14:29 opieka

Kwestia podjęcia prac nad określeniem standardów opieki paliatywnej i hospicyjnej jest aktualnie przedmiotem analiz dotyczących dalszego rozwoju tego rodzaju opieki w Polsce - informuje Ministerstwo Zdrowia. Ponadto weryfikacja taryf za świadczenia z tego zakresu ma być przeprowadzona w przyszłym roku. 

 

 

W odpowiedzi na interpelację poseł Marty Kubiak w sprawie stanu opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce, wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wyjaśniła, że kwestia zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej  oraz podjęcia prac nad określeniem standardów opieki paliatywnej i hospicyjnej jest aktualnie przedmiotem analiz dotyczących dalszego rozwoju tego rodzaju opieki w Polsce.

Przypomniała, że postulaty w tejże sprawie przedstawili dotychczas m.in. konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej, Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej.

- Należy jednak mieć na uwadze, że w ramach debaty na temat modelu funkcjonowania opieki paliatywnej i hospicyjnej w kraju powinny móc się wypowiedzieć wszystkie podmioty uczestniczące w realizacji przedmiotowej opieki - dodała.

Jak poinformowała, na temat kierunków rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce dyskutowano m.in. podczas zebrania członków Forum Hospicjów Polskich  21 maja 2019 r., z udziałem reprezentantów Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przedstawiciele Forum zaproponowali, aby w 2020 r. przeprowadzić szeroką dyskusję środowiska związanego z opieką paliatywną i hospicyjną z udziałem konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat organizacji i kontraktowania świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej. Zarząd Forum poparł także starania świadczeniodawców dotyczące zwiększenia wyceny świadczeń gwarantowanych z tego zakresu, wskazując na rosnące koszty ich realizacji oraz braki kadrowe w podmiotach leczniczych udzielających przedmiotowych świadczeń. 

- Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, iż aktualnie w Ministerstwie Zdrowia nie są prowadzone prace związane ze zmianą taryf dla świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, niemniej jednak przewiduje się, że weryfikacja tychże taryf zostanie przeprowadzona w 2020 r. - zapowiedziała wiceminister.

Źródło: Sejm.gov.pl

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz