Raport RPP o psychiatrycznych zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych

05 Listopada 2019, 15:40 depresja psycholog psyciatra

Należy uregulować zasady kierowania i kwalifikowania pacjentów do psychiatrycznych zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych, zasady przyjmowania pacjentów, w szczególności ubezwłasnowolnionych, przyjmowanych bez zgody oraz wbrew ich woli, kryteria oraz czas pobytu, zasady odpłatności i zasady wypisywania pacjenta z zakładu - wynika z raportu Rzecznika Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta zachęca do zapoznania się z raportem dotyczącym funkcjonowania psychiatrycznych zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Dokument został opracowany przez Rzeczników Praw Pacjenta Szpitali Psychiatrycznych - pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta, na podstawie informacji uzyskanych od kierowników placówek, w których pełnią swoją funkcję.

- Nadchodzące zmiany w psychiatrii, koncentrujące się na rozpowszechnieniu modelu psychiatrii środowiskowej, wymagają nie tylko dobrego zdiagnozowania aktualnych problemów, ale i wskazania miejsca, jakie zakłady te mogą zająć w ochronie zdrowia psychicznego w przyszłości – podkreśla RPP, Bartłomiej Chmielowiec.

Kierownicy zakładów opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych zostali zapytani o problemy prawne, finansowe i organizacyjne jakich doświadczają kierując swoimi placówkami. - Po analizie otrzymanych informacji okazało się, że wszyscy wyrażają zbliżone opinie - informuje Rzecznik.

Według kierowników tych placówek, konieczne jest stworzenie przepisów dostosowanych konkretnie do takich zakładów, gdzie uregulowane zostałyby następujące kwestie:

  • zasady kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów, zawierające precyzyjne określenie rodzaju zaburzeń psychicznych i innych chorób stanowiących wskazanie do przyjęcia oraz stanowiących przeciwwskazanie (np. choroba alkoholowa);
  • zasady przyjmowania pacjentów, w szczególności ubezwłasnowolnionych, przyjmowanych bez zgody oraz wbrew ich woli;
  • rodzaje udzielanych w tych zakładach świadczeń zdrowotnych;
  • kryteria pobytu oraz czas pobytu pacjenta;
  • zasady odpłatności za pobyt;
  • zasady wypisywania pacjenta z zakładu, które umożliwiłyby wypisanie w przypadku ustabilizowania/poprawy stanu zdrowia pacjenta do miejsca stałego zamieszkania lub do domu pomocy społecznej.

Cały Raport o funkcjonowaniu psychiatrycznych zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgnacyjno-opiekuńczych - PDF 671 KB

Źródło: RPP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz