Podmioty będą miały czas na podłączenie się do systemu P1 do lipca. W innym przypadku zapłacą od 1 - 5 tys. zł kary

05 Listopada 2019, 16:38 komputer lekarz cyfryzacja informatyzacja e-zla e-zdrowie

Obowiązek podłączenia się świadczeniodawców do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (system P1) i kara w wysokości do 5 tys. zł w przypadku niewywiązania się z tego obowiązku do lipca 2020 r. - przewiduje projekt noweli rozporządzenia MZ.

Zapis ten znalazł się w projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, którego znaczna część nowelizowanych zapisów dotyczy wzrostu wynagrodzeń dla ratowników medycznych

W § 10a załącznika do rozporządzenia zaproponowano wprowadzenie obowiązku podłączenia się świadczeniodawców do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (system P1), co jest warunkiem sine qua non możliwości wystawiania przez świadczeniodawców recept i skierowań w postaci elektronicznej - czytamy w treści projektu.

Będzie to obowiązek powszechny, tj. adresowany do wszystkich świadczeniodawców, zarówno tych, który rozpoczęli działalność leczniczą przed wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia, jak i tych, którzy dopiero zaczną udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem Funduszu po dniu wejścia w życie niniejszej nowelizacji. Świadczeniodawca, który znajdzie się poza systemem P1 nie będzie mógł bowiem wystawiać recept i skierowań w postaci elektronicznej, a zatem nie będzie w stanie wykonać obowiązków nałożonych na niego przepisami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

W konsekwencji tej zmiany zaproponowano uzupełnienie w § 30 katalogu przypadków, w których nakłada się karę umową na świadczeniodawcę o przypadek niewykonania obowiązku, o którym mowa w dodawanym § 10 a, tj.

Na świadczeniodawcę, który nie podłączy się do systemu P1, będzie mogła zostać nałożona kara finansowa w wysokości:

a) 5 000 zł dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne,

b) 1 000 zł dla podmiotów innych niż wymienione w lit. a.

Projektowane rozporządzenie miałby wejść w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

źródło: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

3 komentarze

Stanisław Środa, 19 Lutego 2020, 22:15
Orwellowi się nie sniło
Lekarz senior Środa, 06 Listopada 2019, 12:30
Taki przymus może powodować odejście lekarzy seniorów z pracy
Obserwator Czwartek, 07 Listopada 2019, 10:49
Ten przymus NIE dotyczy lekarza, tylko jednostki leczniczej, do tego "w ramach umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem Funduszu po dniu wejścia w życie niniejszej nowelizacji"